Työnantajat hoitavat eläkevakuuttamisen pääosin oikein

Työeläkevakuutusmaksu on keskimäärin 24,4 % palkkasummasta. Yhdenvertaisen kilpailuasetelman tai harmaan talouden torjunnan kannalta ei ole yhdentekevää, miten työnantajat lakisääteiset työnantajavelvoitteet, kuten eläkevakuuttamisen, hoitavat. Eläketurvakeskuksen (ETK) valvonnan tulosten perusteella valtaosa työnantajista vakuuttaa työntekijänsä oikein.

ETK:n valvonnan tulokset ovat 2010-luvulla olleet tasaisia. Eläkevakuutuksista puuttunut palkkasumma on ollut 100–120 miljoonaa vuodessa, mikä on noin 0,2 % vuosittain työntekijän eläkelain mukaan vakuutettavasta palkkasummasta.

Minkälainen on ETK:n valvonnan tyypillinen asiakas?

Tyypillinen valvonnan asiakas on Uudellamaalla toimiva rakennusalan yritys (23,5 % valvotuista), joka maksaa palkkaa 100 000–500 000 euroa vuodessa, jolla on verovelkaa (41,2 % valvotuista) ja joka on toiminut yli 10 vuotta.

Tämä ilmenee Harmaan talouden selvitysyksikön tekemästä asiakasluokittelusta ETK:n valvonnan kohteena olleista yrityksistä. Luokittelun perusteella kuitenkin kaikilta toimialoilta löytyy yrityksiä, jotka joko tahallaan tai vahingossa vakuuttavat työntekijänsä puutteellisesti.

Aiheesta muualla: