Työeläkevakuuttamisen valvonta

Eläketurvakeskus valvoo työntekijän eläkelain (TyEL 395/2006) ja yrittäjän eläkelain (YEL 1272/2006) mukaista työeläkevakuuttamista.

Valvonnan tavoitteena on turvata sekä työntekijöille että yrittäjille heille lain mukaan kuuluva eläketurva.

Työnantajien ja yrittäjien valvonta

Työnantajien ja yrittäjien asettaminen vakuuttamiseen liittyvien velvoitteiden suhteen yhdenvertaiseen asemaan edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja ehkäisee harmaata taloutta. Vakuuttamisen valvonta myös tukee eläkelaitosten vakuutusten hoitoa ja vakuutusmaksujen perintää ja siten osaltaan turvaa työeläkejärjestelmän rahoituspohjaa.

Valvontamenetelmiin kuuluu

  • ennaltaehkäisevä valvonta
  • verotus- ja vakuutustietojen laajoihin vertailuihin perustuvia massavalvontoja
  • tulorekisteristä saatavien tietojen avulla tehtävä valvonta
  • muihin erilaisiin ulkoisiin valvontaimpulsseihin perustuvaa valvontaa

Muut valvonnan palvelut

Valvontapalveluiden lisäksi valvontaosasto tuottaa myös muita valvontaa tukevia palveluita. Tietopalveluita ovat muun muassa eri sidosryhmien pyynnöistä laaditut selvitykset ja lausunnot sekä vastaukset viranomaistiedusteluihin. Välityspalvelulla tarkoitetaan palkkaturvapäätösten välitystä eläkeyhtiöille. Osana valvonnan viranomaisyhteistyötä tehdään myös eri viranomaisille suunnattua tiedotusta, ohjeistusta ja koulutusta.

Eläketurvakeskus valvoo eläkevakuuttamista yhteistyössä eläkelaitosten sekä eri viranomaisten kanssa.