Eläketurvakeskuksen mediakalenteri

Seuraa Eläketurvakeskuksen tulevia kiinnostavia julkistuksia ja tapahtumia.

Muutokset esitettyihin ajankohtiin ovat mahdollisia. Sivun tietoja päivitetään tarpeen mukaan.

Tammikuu 2020

28.1.
Työeläkehakemusten käsittelyajat 2019 (tilasto)

28.1.
Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut 2019 (tilasto)

30.1.
Syntyvyysskenaarioiden vaikutukset työeläkkeiden rahoitukseen (raportti)

Tulossa helmikuussa: Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2019, Kokonaiseläke: katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen

Tutustu myös: