Eläketurvakeskuksen mediakalenteri

Seuraa Eläketurvakeskuksen tulevia kiinnostavia julkistuksia ja tapahtumia. Jos haluat saada tiedon, kun kalenteri päivittyy, ilmoita meille sähköpostiosoitteesi.

Muutokset esitettyihin ajankohtiin ovat mahdollisia. Sivun tietoja päivitetään tarpeen mukaan.

Elokuu 2019

19.8.
Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista (tutkimus). Ilmoittaudu infoon.

28.8.
Kansainvälinen sijoitustuottojen vertailu 2018 (verkkojulkaisu).

Tulossa syyskuussa: Pension adequacy in Europe today and tomorrow -kansainvälinen konferenssi (17.9). Lue lisää ja ilmoittaudu.

Tutustu myös: