Eläketurvakeskuksen mediakalenteri

Seuraa Eläketurvakeskuksen tulevia kiinnostavia julkistuksia ja tapahtumia.

Muutokset esitettyihin ajankohtiin ovat mahdollisia. Sivun tietoja päivitetään tarpeen mukaan.

Maaliskuu 2020

3.3.
Työkyvyttömyyseläkeläisten toimeentulo vanhuuseläkkeelle siiryttäessä (tutkimus/uutinen)

26.3.
Keskimääräinen kokonaiseläke 2019 (tilasto/tiedote)
Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2019, aluetiedot
Kokonaiseläkemenot 2019

31.3.
Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke 2017–2019 (tilasto/tiedote)

Tulossa huhtikuussa: Kuinka yrittäjät eläkevakuuttavat (tutkimus/tiedote), Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 2019 (tilasto/tiedote)

Tutustu myös: