Selvittää, tietää ja palvella – siinä tehtävämme

Lakisääteisenä yhteistyöelimenä toimimme kestävän ja luotettavan, oikeudenmukaisen ja tehokkaasti järjestetyn työeläketurvan puolesta.

Meiltä kysytään, meihin luotetaan.

Asiantuntemustamme hyödyntävät sekä yksityisen että julkisen puolen työeläkelaitokset, sosiaaliturvan ja -vakuutuksen hoitajat ja viranomaiset, päätöksentekijät, tutkimus- ja koulutusinstituutiot, vakuutetut, vakuutuksenottajat ja media.

Eläketurvakeskus on myös kansainvälinen yhdyslaitos; välitämme Suomessa jätetyt eläkehakemukset ulkomaille ja vastaamme tiedusteluihin. Tutkimustyömme on arvostettua, ja Eläketurvakeskus onkin EU:n tunnustama virallinen tutkimuslaitos.

Tehtävämme sekä hallinnon ja rahoituksen määrittelee laki Eläketurvakeskuksesta, toimintaamme koskeva valtioneuvoston asetus sekä Eläketurvakeskuksen hallituksen hyväksymä työjärjestys. Työnantajana olemme yksityinen, eli työsuhteet määräytyvät kuten yksityisillä aloilla.

Aiheesta muualla:

Visio

Eläketurvakeskuksen toiminta-ajatus

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

Eläketurvakeskuksen visio

Meiltä kysytään, meihin luotetaan.

  • Tuemme osaltamme työeläketurvaa koskevan vision toteutumista.
  • Olemme tunnettu ja luotettu työeläketurvan sisällön ja toteuttamisen asiantuntija.
  • Olemme päätöksentekijöiden, työeläkealan, median ja muiden toimijoiden kumppani, jonka puoleen käännytään eläketurvaan liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi.

Visio työeläketurvasta

Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty.