Katri Raatikainen

Direktör, verkställande direktörens ställföreträdare
Filosofie magister
Ansvarsområde: IT, registertjänster och administration.
029 411 2281 / 050 542 1359

Förtroendeuppdrag: suppleant i Arek Oy:s styrelse

 

Arbetserfarenhet

  • Direktör, Pensionsskyddscentralen, 2007-
  • Avdelningschef, Pensionsskyddscentralen, 2005-2007
  • Utvecklingschef, Pensionsskyddscentralen, 2000-2005
  • Kontaktchef, Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, 1998-1999
  • Matematiker, Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, 1989-1998