Katri Raatikainen

Direktör, verkställande direktörens ställföreträdare
Filosofie magister
Ansvarsområde: IT, registertjänster och administration.
029 411 2281 / 050 542 1359

Förtroendeuppdrag: suppleant i Arek Oy:s styrelse.