Jaakko Kiander

Direktör
Politices doktor, docent
Ansvarsområde: forskning, statistik och planering.
029 411 2414