Elinaikakerrointa sovelletaan

  • vanhuuseläkkeeseen
  • työkyvyttömyyseläkkeeseen
  • osittaiseen vanhuuseläkkeeseen
  • työuraeläkkeeseen
  • kuntoutusrahaan.

Sitä ei sovelleta perhe-eläkkeeseen, mutta perhe-eläke lasketaan sellaisen edunjättäjän eläkkeen perusteella, johon elinaikakerrointa on sovellettu. Näin ollen, jos perhe-eläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 2010, ei elinaikakerrointa sovelleta perhe-eläkkeen pohjana olevaan eläkkeeseen eikä sitä kautta myöskään perhe-eläkkeeseen.

Vanhuuseläkkeen alkaessa eläke muunnetaan sille vuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella, jonka aikana työntekijä on täyttänyt 62 vuotta. Jos vanhuuseläke alkaa ennen kyseistä vuotta, vanhuuseläke muunnetaan eläkkeen alkamisvuodelle vahvistetulla kertoimella.

Elinaikakerrointa sovelletaan työkyvyttömyyseläkkeisiin siten, että vain se osa eläkkeestä, joka on ansaittu työkyvyttömyyden alkamiseen mennessä, kerrotaan työkyvyttömyyden alkamisvuodelle vahvistetulla 62-vuotiaiden kertoimella. Työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan osuuteen elinaikakerrointa ei siis sovelleta.

Elinaikakerrointa aletaan soveltaa koko työkyvyttömyyseläkkeeseen vuodesta 2027 alkaen, kun ikäluokan alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

Mitä nuorempana työkyvyttömyyseläke alkaa sitä vähemmän elinaikakerroin siihen vaikuttaa. Myöskään työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi eläkettä ei muunneta enää uudelleen. Elinaikakertoimen vaikutus työkyvyttömyyseläkkeisiin on siten lievempi kuin vanhuuseläkkeisiin.

Elinaikakerrointa sovelletaan kaikkien työeläkelakien mukaisiin eläkkeisiin niiden alkaessa.

Elinaikakerroin ei koske omaa työeläkettäsi, jos

  • olet syntynyt ennen vuotta 1948
  • olet tullut työkyvyttömäksi ennen vuotta 2010
  • olet jäänyt eläkkeelle jo ennen vuotta 2010.

Elinaikakerroin ei koske työeläkejärjestelmästä maksettavaa perhe-eläkettäsi, jos

  • kuolleen puolisosi eläke alkoi jo ennen vuotta 2010
  • perhe-eläkkeesi on alkanut jo ennen vuotta 2010.

Eliniän pituus sinänsä ei vaikuta elinaikakertoimeen. Siihen vaikuttaa vain se, miten elinikä muuttuu vuodesta 2009 eteenpäin.

Naiset elävät miehiä pidempään, mutta viime aikoina miesten elinikä on pidentynyt nopeammin kuin naisten. Eliniän muutosten ero ei kuitenkaan ole suuri. Jos miehillä ja naisilla olisi eri elinaikakertoimet, miesten elinaikakerroin olisi silloin leikkaavampi.

Lakisääteisessä eläkejärjestelmässä ei voi olla eroa sukupuolten välillä. Siksi myös elinaikakerroin, samoin kuin kaikki muutkin eläkkeen määräytymisen säännöt ovat sukupuolesta riippumattomia.

Jos jatkat työskentelyä oman syntymävuoden mukaiseen tavoite-eläkeikään, on lykkäyskorotus yhtä suuri kuin elinaikakertoimen aiheuttama pienennys kuukausieläkkeessä. Lisäksi ansioista karttuu kuukausieläkettä 1,5 prosenttia vuodessa vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti.