Kansainvälisten järjestöjen maa-arviot

OECD:n arviot

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on julkaissut maaraportteja Suomesta vuodesta 2010 lähtien ja julkaisee niitä noin parin vuoden välein. Viimeisimmässä, Economic Survey of  Finland 2016  -maaraportissa järjestö kehottaa parantamaan kilpailukykyä ja huolehtimaan julkisen talouden kestävyydestä jatkamalla rakenteellisia uudistuksia. Raportissa eläketurvaan kohdistuvat uudistussuositukset liittyvät työurien pidentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin:

  • ikääntyneiden työttömyysturvan lisäpäivien lakkauttaminen
  • työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämisehtojen tiukentaminen
  • työuraeläkkeen sitominen tiukemmin elinajanodotteeseen.

Aiheesta muualla:

IMF:n arviot

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisee arvioitaan vähintään kahden vuoden välein. IMF:n viimeisin arvio on syyskuulta 2015. Viimeisin arvio ei kuitenkaan sisältänyt eläkepoliittisia suosituksia. Aiemmin IMF:n mukaan varhaiseläkeväyliä tulisi kiristää työttömyyden ja työkyvyttömyyden osalta. Lisäksi alinta ja ylintä eläkeikärajaa tulisi korottaa. Samalla tulisi kehittää varhaista puuttumista edistävää aktiivista työmarkkinapolitiikkaa.

Aiheesta muualla:

Melbourne Mercer Global Pension Index

Suomen eläkejärjestelmä sijoittui viidenneksi 23.10.2017 julkistetussa kansainvälisessä Melbourne Mercer Global Pension Index -vertailussa. Suomen eläketurvaa arvioitiin vertailussa nyt neljättä kertaa.

Melbourne Mercer Global Pension Index on vuosittain koottava kansainvälinen eläkejärjestelmien vertailu, joka toteutettiin tänä vuonna yhdeksättä kertaa. Vertailuun osallistui 30 maata.

Tanskan eläkejärjestelmä todettiin maailman parhaaksi jo kuudennen kerran peräkkäin. Lähes samaan pistemäärään ylsi Hollanti, kolmanneksi sijoittui Australia. Toisin kuin aiempina vuosina, yksikään maa ei saavuttanut A-luokan kategoriaan oikeuttavaa pistemäärää.

Suomen sijoitus oli viides, kun ensimmäistä kertaa vertailuun osallistunut Norja kiilasi edelle. Ruotsi jäi Suomen taakse toistamiseen, mutta erot Pohjoismaisen kolmikon välillä ovat pieniä.

Eläkeuudistus nosti Suomen järjestelmän kestävyyttä vuoden 2016 vertailussa. Pisteitä tämän vuoden vertailussa laskivat maan heikot talousnäkymät, lisääntynyt julkinen velka ja suomalaisten alhainen säästämisinto.

Eri maiden eläkejärjestelmiä on arvioitu eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta. Suomi valittiin jo neljättä kertaa parhaaksi osiossa, jossa arvioitiin eläkejärjestelmien hallintoa ja niiden läpinäkyvyyttä.

Vertailussa selviää, mitkä seikat parantaisivat maiden asemaa indeksissä. Suomen osalta todetaan, että vähimmäiseläke voisi olla korkeampi, ja rahastointia voisi nykyisestä lisätä. Myös parempi ikääntyneiden työllisyysaste korottaisi Suomen asemaa. Neljäntenä seikkana mainitaan monessa maassa käytössä oleva eläkeoikeuden jakaminen, joka toisi avioerotilanteissa paremman turvan. Suomessa eläkeoikeus on henkilökohtainen.

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJAT: ANTTI MIELONEN, MIKA VIDLUND, NIKO VÄÄNÄNEN