Työntekijän eläkelaki voimaan 1.1.2007

Vuoden 2007 alusta tuli voimaan työntekijän eläkelaki (TyEL). Se korvasi työntekijäin eläkelain (TEL), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (LEL) ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (TaEL).

TyEL:n voimaantulon yhteydessä ei tehty suuria eläkepoliittisia muutoksia. Suuret sisältömuutokset eläketurvaan tehtiin vuoden 2005 eläkeuudistuksessa. Olennaisimmin vuonna 2007 muuttui eläkevakuuttaminen, koska yksityisen puolen palkansaajia koskevat eläkelait yhdistettiin.

Työntekijälle huomattavin uudistus oli TyEL:n myötä tullut vuosittain lähetettävä työntekijän eläkeote. Lisäksi eräät vanhentumisajat lyhentyivät.

TyEL:n johdosta vakuuttamisen alaraja muuttui kaikissa yhdistetyissä laeissa. LEL:ssa ja TaEL:ssa vakuuttamisen rajaa ei aikaisemmin lainkaan ollut, mutta eläkekarttumaa sai hyväkseen vasta, jos ansiot ylittivät karttumisen alarajan, joka kuukausitasolla oli noin puolitoistakertainen TyEL:n alarajaan verrattuna. TEL:ssa vakuuttamisen edellytyksenä ollut alaraja oli yli viisinkertainen TyEL:iin verrattuna.

Myös muut lait kirjoitettiin kokonaan uudestaan 1.1.2007 alkaen lukuun ottamatta KuEL:a. Kunnallinen eläkelaki oli kirjoitettu uudestaan jo vuonna 2003.

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MARJUKKA HIETANIEMI