Eduskunnan käsittelyssä olevat työeläkelakien muutosesitykset

Kansanedustajat, ministeriöt, työmarkkinajärjestöt tai työeläkejärjestelmän toimijat voivat tuoda esiin työeläkelakien muutostarpeita. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa yksityisen puolen työeläkelakien muutokset eduskunnan käsittelyä varten.

Eläketurvakeskus toimii asiantuntijana lainmuutoksien valmistelussa tuottamalla tarvittavia taustaselvityksiä yhdessä työeläkelaitosten kanssa ja avustamalla lainkirjoitustyössä.

Ajankohtaista nyt

Eduskunnassa ei ole nyt käsiteltävänä eläkkeisiin liittyviä hallituksen esityksiä.

 

Lisätietoa tehdyistä muutoksista saat Työeläkelakipalvelusta.

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MARJUKKA HIETANIEMI, ULLA SUOTUNEN