Eduskunnan käsittelyssä olevat työeläkelakien muutosesitykset

Kansanedustajat, ministeriöt, työmarkkinajärjestöt tai työeläkejärjestelmän toimijat tuovat esiin työeläkelakien muutostarpeita. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa työeläkelakien muutokset eduskunnan käsittelyä varten.

Eläketurvakeskus toimii asiantuntijana lainmuutoksien valmistelussa tuottamalla tarvittavia taustaselvityksiä yhdessä työeläkelaitosten kanssa ja avustamalla lainvalmistelussa.

Ajankohtaista nyt

Eduskunnassa ei nyt ole käsiteltävänä eläketurvaa koskevia lakiesityksiä.

 
Lisätietoa tehdyistä muutoksista saat Työeläkelakipalvelusta.

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MARJUKKA HIETANIEMI, ULLA SUOTUNEN