Blogikirjoitukset, joihin sisältyy avainsana "eläkkeet"


/

Eläkejärjestelmästä saatavasta tuotosta

Työeläkejärjestelmän päätarkoitus on maksaa ansaitut eläkkeet. Sen hyvyyttä tulee ensisijaisesti arvioida eläkkeiden riittävyydellä ja toisaalta taloudellisella kestävyydellä. Silti on myös tarpeen arvioida, miten eläkejärjestelmä kohtelee eri sukupolvia.

(lisää…)


/

Miksi paluumuuttajat eivät saa työkyvyttömyyseläkettä Ruotsista?

Pohjoismaiden välisen liikkuvuuden esteitä eli ns. rajaesteitä pohdittaessa on kiinnitetty huomiota siihen, että Ruotsista takaisin Suomeen muuttavan henkilön työeläketurva jää sairauden sattuessa heikommaksi kuin koko työuransa Suomessa tehneen henkilön työeläketurva. Suomen ja Ruotsin viranomaiset ovat selvittäneet, millaisilla keinoilla tilannetta voitaisiin helpottaa.

(lisää…)


/

Stakeholder dialogue improves pensions

Did you ever look for your glasses just to realize that you were already wearing them? Or try to find a pencil just to discover that you could just as well have used a pen that was lying right in front of you? Such blunders do not only happen in our everyday lives, they can also happen in pension reforms and in research on pensions. The reason is that a stakeholder dialogue does not always take place.

(lisää…)

/Avainsanat: , ,

/

Mikä selittää maatalousyrittäjien matalia työtuloja?

Eläketurvan perustana oleva työtulo jää maatalousyrittäjillä keskimäärin matalaksi. Keskiarvon takana on sekä pieniä että suuria työtuloja.  Selitys matalille työtuloille voi löytyä sivutoimisuudesta. Työskentely maatilan ulkopuolella on yleistä, ja matala työtulo voi kertoa maataloustoiminnan pienimuotoisuudesta.

(lisää…)


/

Myös kevytyrittäjä on oikea yrittäjä

Työeläkevakuuttamisessa työtä tehdään joko yrittäjäasemassa tai työsuhteessa. Kolmatta muotoa tai muuta välitilaa ei ole, vaikka usein niin luullaan.
(lisää…)


/

Miltä suomalaisten eläkkeet näyttävät mediaanilla kuvattuna?

Keskiarvo on helppo ymmärtää, mutta se on herkkä ääripäiden arvoille. Mediaani on keskimmäinen havainto.  Mediaania käyttäen erot suomalaisten eläkkeissä niin kuntien ja kuin miesten ja naistenkin välillä pienenevät.

(lisää…)


/

”En varmasti maksa sun eläkettä”

Puhuin kerran päiväkoti-ikäisen poikani kanssa eläkejärjestelmän rahoituksesta. Hän oli syvästi järkyttynyt kuullessaan, että Suomessa eläkkeet rahoitetaan pääosin jakojärjestelmän perusteella. Jakojärjestelmässä töissä käyvät maksavat jo eläkkeelle siirtyneiden eläkkeet. Käytännössä siis poikani joutuu aikanaan maksamaan minun eläkkeeni. ”En suostu!” oli selkeä viesti. ”Älä kuvittelekaan, että tulen maksamaan sinun eläkkeesi.”

(lisää…)


/

Eläkeläisten toimeentulosta keskiarvon ja mediaanin valossa

Eläkkeiden tasoa ja eläkeläisten tuloja tarkasteltiin Eläkeläisten toimeentulo 1995–2015 -tutkimuksessa ensisijassa keskiarvolla. Keskiarvon on kritisoitu antavan liian myönteisen kuvan eläkeläisten taloudellisen tilanteen kehityksestä ja asemasta suhteessa palkansaajiin. Miten kuva eläkeläisten toimeentulon kehityksestä muuttuu, jos tunnuslukuna käytetään mediaania keskiarvon sijaan?

(lisää…)


/

Naisten pieni eläke ei johdu kotihoidontuesta

Pitkä kotihoidontukijakso vaikuttaa pienipalkkaisten äitien eläkkeeseen vain muutamia kymmeniä euroja. Myös koko perheen elämänlaadun kannalta pitkä hoitovapaa saattaa olla vähemmän koulutettujen äitien perheissä hyvinkin järkevä ratkaisu.

(lisää…)


/

Eläkkeetön tulevaisuus?

Digitalisaatio tulee viemään työn ja leivän, kuten Pauli Forma kirjoitti omassa blogissaan. Maailman digitalisoituessa analoginen eli manuaalinen työ vähenee. Yhdysvalloista on ennustettu häviävän 5 miljoonaa työpaikkaa eli noin 4 % työväestä vuoteen 2020 mennessä. Työn väheneminen tapahtuu nimenomaan valkokaulusaloilta.

(lisää…)


/

Suurituloisten eläkeläisten määrä

Paljonko meillä on suurituloisia eläkeläisiä? Moniko saa isoa eläkettä? Kuulen usein näitä kysymyksiä. Vastaan niihin yleensä: mitä tarkoitat suurituloisuudella, mikä on mielestäsi iso eläke?

(lisää…)