Tutkimuksia

Rss-link

Tutkimuksia-sarjassa julkaistaan tutkimuksellisista lähtökohdista tehtyjä ja tieteelliset kriteerit täyttäviä tutkimuksia eläketurvaan ja eläkejärjestelmiin liittyvistä aiheista sekä niihin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä. Osa tutkimuksista on vertaisarvioitu.

Ennen vuotta 2016 ilmestyneet julkaisut on ryhmitelty nykyisen sarjaluokituksen mukaisesti. Löydät täältä vuodesta 2012 alkaen ilmestyneet tutkimukset – kaikki sähköisessä muodossa olevat tutkimukset Julkarista.