Tutkimuksia

Rss-link

Tutkimuksia-sarjassa julkaistaan tutkimuksia eläketurvaan ja eläkejärjestelmiin liittyvistä aiheista sekä niihin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä.

Osa tutkimuksista on vertaisarvioitu. Eläketurvakeskuksen julkaisemissa vertaisarvioiduissa tutkimusjulkaisuissa käytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta. Eläketurvakeskus on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen -ohjetta.

Vertaisarvioidun tutkimuksen tunnus

Ennen vuotta 2016 ilmestyneet julkaisut on ryhmitelty nykyisen sarjaluokituksen mukaisesti. Näillä sivuilla on esitelty vuodesta 2013 alkaen ilmestyneet tutkimukset. Kaikki sähköisessä muodossa olevat ETK:n tutkimukset löydät Julkarista.

Osa ETK:n tutkimuksista julkaistaan tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa. Näistä ETK:n julkaisusarjan ulkopuolella julkaistuista tutkimusartikkeleista (2015–) julkaistaan mahdollisuuksien mukaan artikkelin rinnakkaistallenne Julkarissa, josta ne ovat avoimen julkaisemisen periaatteen mukaan kaikkien saatavilla. Artikkeleista julkaistaan vain viitetiedot Julkarissa, jos koko tutkimusta ei ole mahdollista tallentaa Julkariin. Rinnakkaistallenne on monien lehtien kohdalla luettavissa vasta kustantajan asettaman julkaisuviiveen (6–24 kk) jälkeen.