Tutkimuksia

Rss-link

Tutkimuksia-sarjassa julkaistaan tutkimuksellisista lähtökohdista tehtyjä ja tieteelliset kriteerit täyttäviä tutkimuksia eläketurvaan ja eläkejärjestelmiin liittyvistä aiheista sekä niihin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä.

Osa tutkimuksista on vertaisarvioitu. Ne käyvät läpi vertaisarvioinnin, jossa kaksi riippumatonta asiantuntijaa antavat kirjallisen lausunnon tutkimuksesta. Eläketurvakeskuksen julkaisemissa vertaisarvioiduissa tutkimusjulkaisuissa käytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta. Eläketurvakeskus on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen -ohjetta.

Vertaisarvioidun tutkimuksen tunnus

Ennen vuotta 2016 ilmestyneet julkaisut on ryhmitelty nykyisen sarjaluokituksen mukaisesti. Löydät täältä vuodesta 2012 alkaen ilmestyneet tutkimukset – kaikki sähköisessä muodossa olevat tutkimukset Julkarista.