Raportteja

Rss-link

Raportteja-sarjassa julkaistaan eläketurvan arviointia ja kehittämistä palvelevia katsauksia, selvityksiä ja laskelmia. Raporttien lähtökohtana on tuottaa tietoa ajankohtaisista selvitettävistä kysymyksistä sekä eläketurvan ja sen rahoituksen kehittämisen kannalta merkityksellisistä aiheista.

Ennen vuotta 2016 ilmestyneet julkaisut on ryhmitelty nykyisen sarjaluokituksen mukaisesti. Näillä sivuilla on esitelty vuodesta 2013 alkaen ilmestyneet raportit. Kaikki sähköisessä muodossa olevat ETK:n raportit löydät Julkarista.