Ajankohtaislistaus
9.3.2023

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvoi viime vuonna lähes kymmenen prosenttia. Entistä useampi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvä on iältään yli kuusikymmentävuotias.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden suomalaisten määrä kääntyi viime vuonna hienoiseen nousuun koronavuosien laskutrendin jälkeen. Vuonna 2022 työeläkejärjestelmästä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle lähes 17 900 henkilöä, noin kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) uusista tilastoista.

– Muutos johtuu erityisesti tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Niiden perusteella myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvoi lähes kymmenen prosenttia edellisvuodesta, tilastosuunnittelija Joonas Hautamäki toteaa.

Kasvun myötä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet palasivat uusien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimmäksi sairauspääryhmäksi. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat edellisen kerran uusien eläkkeiden yleisin sairauspääryhmä vuonna 2018.

Työeläkelakien mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle vuosina 2004―2022 siirtyneet sairauspääryhmän mukaan kuvion tiedot Excel-taulukossa

Ikääntyvien osuus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneissä kasvaa

Suomalaisten työkyvyttömyyden isossa kuvassa on muuttunut paitsi sairauspääryhmä myös ikärakenne. Entistä useampi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvistä on iältään yli kuusikymmentävuotias. Vielä vuonna 2017 noin neljännes uusista työkyvyttömyyseläkkeistä myönnettiin 60 vuotta täyttäneille. Vuonna 2022 yli 60-vuotiaiden osuus oli jo yli kolmannes.

Viime vuonna työeläkejärjestelmästä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle lähes 6 700 yli 60-vuotiasta, heistä puolet tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi.

Työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet ikäryhmittäin vuosina 2004-2022 -kuvion tiedot Excel-taulukossa

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyt ovat vahvasti yhteydessä henkilön ikään. Alle 55-vuotiailla yleisin työkyvyttömyyden syy on mielenterveyden sairaudet. Tätä vanhemmilla yleisin syy on sen sijaan tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

– Vaikka ikääntyneiden työllisyysaste on noussut voimakkaasti 2000-luvulla, kaikilla ei riitä työkykyä eläkeikään asti. Kun eläkeikä nousee edelleen tulevina vuosina, meidän on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomioita kuusikymppisten jaksamiseen ja vointiin, ETK:n tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino painottaa.

Mielenterveyden sairaudet vievät aikaisempaa vähemmän suomalaisia eläkkeelle

Mielenterveyden sairauksien perusteella myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä oli viime vuonna edellisvuosien tapaan laskussa, mutta mielenterveyden sairaudet ovat edelleen merkittävä työkyvyttömyyden syy. Vuonna 2022 niiden perusteella myönnettiin toiseksi eniten työkyvyttömyyseläkkeitä, yli 5 600 henkilölle.

Yleisin työkyvyttömyyttä aiheuttava mielenterveyden sairaus on edelleen masennus. Masennus ajaa työkyvyttömäksi huomattavasti enemmän naisia kuin miehiä. Viime vuonna työeläkejärjestelmästä myönnettiin masennuksen perusteella uusia työkyvyttömyyseläkkeitä 2 100 naiselle ja 1 000 miehelle.

Mielenterveyden sairauksien perusteella myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden laskutrendin jatkuminen ei ollut kuitenkaan odotettu kehityssuunta.

– Vaarana oli, että pandemian päättyminen sysäisi työkyvyttömien määrän uuteen kasvuun. Osa heikkokuntoisista työntekijöistä todennäköisesti sinnitteli pandemiavuodet etätöissä odottaen hetkeä, jolloin uskaltaisi lähteä liikkeelle ja lääkärin juttusille. Nyt näyttää onneksi siltä, että hoitojonojen purkaminen ei ole ainakaan toistaiseksi johtanut työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvuun, Tiina Palotie-Heino kertoo.

Työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä sai vuoden 2022 lopussa ennakkotietojen mukaan 120 000 henkilöä, noin 4 500 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Lähes joka kolmas työkyvyttömyyseläke myönnettiin viime vuonna osaeläkkeenä.

Lisätietoa

Suomen työeläkkeensaajat (Etk.fi-tilastosivu)

Kuva: Vesa Laitinen

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.