Ajankohtaislistaus
11.1.2022

Muutokset työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeeseen tulivat voimaan vuoden 2022 alusta. Lakiuudistus toi muutoksia sekä leskeneläkkeeseen että lapseneläkkeeseen. Muutokset eivät koske leskiä, joiden puoliso on kuollut ennen vuotta 2022. Työeläke.fi:ssä on julkaistu uusi perhe-eläkelaskuri, jolla voi laskea lesken- ja lapseneläkkeen.

Leskelle ja lapsille maksettava perhe-eläke turvaa toimeentulon puolison tai huoltajan kuoleman jälkeen. Vuodenvaihteessa voimaan astuneet muutokset perhe-eläkkeissä heijastavat yhteiskunnan ja perheiden muutoksia.

– Nyt muuttuvassa lainsäädännössä on parannettu erityisesti lapsiperheiden asemaa, kertoo erityisasiantuntija Suvi Ritola Eläketurvakeskuksen suunnitteluosastolta.

Perhe-eläkeuudistuksen isoimmat muutokset ovat:

  1. Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä.
  2. Lapseneläkettä maksetaan, kunnes lapsi täyttää 20. Tähän asti ikäraja on ollut 18 vuotta.
  3. Pitkäaikainen avopuoliso voi saada leskeneläkettä, jos puolisot ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen lapsi.
  4. Lesken laskennallinen osuus perhe-eläkkeestä voidaan maksaa lapsille, jos leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä ei ole.

Uudella perhe-eläkelaskurilla voi laskea lesken- ja lapseneläkkeen

Työeläke.fi:ssä julkaistulla uudella laskurilla voi arvioida lesken- ja lapseneläkkeen määrää.  Laskurin tulos on suuntaa antava, ja lopullisen määrän laskee perhe-eläkkeen myöntävä eläkelaitos.

Laskuri laskee lesken ja lasten osuudet kuolleen puolison tai huoltajan eläkkeestä sekä vähennetyn leskeneläkkeen.

Perhe-eläke lasketaan kuolleen puolison tai huoltajan työeläkkeen perusteella. Lesken oma eläke voi vähentää leskeneläkkeen määrää. Laskuri laskee vähennetyn leskeneläkkeen käyttäjän syöttämän edunjättäjän eläkkeen ja lesken oman eläkkeen perusteella.

Leskeneläke määräaikaiseksi 

Aviopuolisoiden leskeneläke muuttui vuoden 2022 alusta alkaen määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä leskillä.

Leskeneläkettä voidaan maksaa vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneille kymmenen vuotta tai vähintään siihen saakka, kun nuorin lapsista täyttää 18 vuotta. Kymmenen vuoden minimiaika ei koske avoleskeä, jolle maksetaan leskeneläkettä siihen saakka, kun nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista lapsista täyttää 18 vuotta.

Vuonna 1974 syntyneet ja sitä vanhemmat leskeksi jäävät aviopuolisot voivat edelleen saada leskeneläkettä kuolemaansa saakka.  

Uusi työkalu kertoo oikeudesta leskeneläkkeeseen

Eläketurvakeskuksen uudella työkalulla voi selvittää onko oikeutettu leskeneläkkeeseen ja kuinka pitkään sitä maksetaan.

Verkkopalvelun antama tieto perustuu käyttäjän vastauksiin ja sillä saa alustavan arvion siitä, onko oikeutettu leskeneläkkeeseen. Lopullisen tiedon saa leskeneläkettä hakiessa.

Lapseneläkkeeseen laajennuksia

Lapseneläkettä maksetaan nyt, kunnes lapsi täyttää 20. Aiemmin ikäraja on ollut 18 vuotta.

Ikärajan nostaminen koskee

  • vuonna 2022 tai sen jälkeen alkavia uusia lapseneläkkeitä
  • niitä lapseneläkkeen saajia, jotka ovat alle 18-vuotiaita vuoden 2022 alussa: heidän perhe-eläkkeensä jatkuu uusien sääntöjen mukaisesti 20 ikävuoteen saakka.

Uutta on, että lesken osuus perhe-eläkkeestä voidaan nyt maksaa lapsille, jos leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä ei ole. Lapsella voi olla oikeus tähän laskennalliseen osuuteen, jos esimerkiksi avoleski ei täytä leskeneläkkeen edellytyksiä, tai jos alle 50-vuotias leski avioituu ja leskeneläke lakkaa. Tämä koskee sekä avio- että avoliitossa syntyneitä lapsia.

Perhe-eläkkeen määrään vaikuttaa edunsaajien lukumäärä. Monilapsisessa perheessä kunkin lapsen osuus on siis pienempi kuin perheessä, jossa on vain yksi lapsi. Kokonaisuutena perhe-eläke on kuitenkin sitä suurempi, mitä useampi lapsi perheessä on.

Keitä uudistus ei koske

Uudistus ei koske maksussa olevia leskeneläkkeitä eli niitä leskiä, joiden puoliso on kuollut ennen vuotta 2022.

Leskeneläkkeen määräaikaisuus ei koske ennen vuotta 1975 syntyneitä aviopuolisoita.

Tutustu perhe-eläkkeeseen tarkemmin

Työeläke.fi: Leskeneläke ja lapseneläke perheen turvana (sivulta löytyy myös laskuri)

Oletko oikeutettu leskeneläkkeeseen? (Asiointi.etk.fi)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.