Ajankohtaislistaus
8.1.2020

Uudella laskurilla voi arvioida eripituisten perhevapaajaksojen eläkevaikutusta ja verrata eläkekertymää vastaavalta ajalta työstä karttuvaan eläkkeeseen. Eläketurvakeskuksen toteuttama laskuri kuuluu Sukupuolten eläke-erot -hankkeeseen ja se linkitetään Kelan Lapsiperheet-sivustolle.

Lapsenhoitoajalta kertyy vanhemmalle eläkettä hänelle maksetun äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan tai kotihoidon tuen ajoilta. Laskurilla voi arvioida perhevapaiden jakamista myös eläkkeiden näkökulmasta. Molemmat vanhemmat laskevat eläkekarttuman omalta osaltaan.

– Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta kertyy eläkettä lähes samalla tavalla kuin työssä ollessa, pitkät kotihoidontukijaksot madaltavat eläkettä, sanoo erityisasiantuntija Suvi Ritola Eläketurvakeskuksesta.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana työeläke kertyy ansioiden mukaan siten, että vanhempainetuuden perusteena oleva vuositulo korotetaan 21 prosentilla. Vuodesta 2005 alkaen kotihoidontukiajalta on karttunut valtion varoin kustannettavaa eläkettä. Eläke kertyy tällöin kiinteän euromäärän mukaan (etuuden peruste 757,14 euroa/kk vuoden 2020 tasossa).

Laskuri on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Perhevapaiden epätasainen jakautuminen vaikuttaa sukupuolten eläke-eroihin

Sukupuolten eläke-erot -hankkeen tavoitteena on herättää keskustelua naisten ja miesten välisistä eläke-eroista ja lisätä kansalaisten ja päättäjien tietämystä eläke-erojen syistä. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen vaikuttaa eläke-erojen syntyyn. Eläke-erojen taustalla on myös muita tekijöitä.

Sosiaali- ja terveysministeriön vetämä hanke toteutetaan yhteistyössä Eläketurvakeskuksen, Kelan ja Työeläkevakuuttajat Telan kanssa. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (2014-2020).

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaista perhevapaauudistusta.

Laske perhevapaan vaikutus työeläkkeeseen -laskuri (Työeläke.fi)
Kelan Lapsiperheet-sivusto (Kela.fi)
Sukupuolten eläke-erot -hanke (stm.fi)
Perhevapaauudistus (stm.fi)

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Suvi Ritola, Eläketurvakeskus, p. 029 411 2634 etunimi.sukunimi@etk.fi (laskuri)
projektipäällikkö Taina Riski, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 196 etunimi.sukunimi@stm.fi (Sukupuolten eläke-erot -hanke)
johtaja Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 085 etunimi.sukunimi@stm.fi (perhevapaauudistus)
tutkimuspäällikkö Karoliina Koskenvuo, Kela, p. 050 5522157 etunimi.sukunimi@kela.fi (Kelan etuudet)

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.