Ajankohtaislistaus
31.3.2020

A1-todistuksesi on voimassa, jos lomautus kestää enintään 3 kuukautta. Toistaiseksi voimassaolevissa lomautuksissa A1-todistuksen voimassaolo päättyy viimeistään 1 kuukauden kuluttua lomautuksen alkamisesta.

Jos olet ulkomaille lähetetty Suomen sosiaaliturvaan kuuluva työntekijä ja sinut lomautetaan määräajaksi, mutta kuitenkin enintään 3 kuukaudeksi, pysyy A1-todistuksesi voimassa lomautuksen ajan.

Tällaisista lyhytaikaisista lomautuksista ei tarvitse erikseen ilmoittaa Eläketurvakeskukselle (ETK).

Jos lomautus kestää yli 3 kuukautta

Jos määräaikaista lomautusta kuitenkin jatketaan niin, että sen yhteenlaskettu kesto ylittää 3 kuukautta, päättyy A1-todistuksen voimassaolo siihen päivään, jolloin lomautusta on jatkettu.

A1-todistus Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta on kuitenkin voimassa enintään myönnetyn A1-todistuksen voimassaolon päättymispäivään.

Jos lomautus on voimassa toistaiseksi

Jos lomautus on voimassa toistaiseksi, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi ETK:lle. Työnantaja tai työntekijä voi tehdä ilmoituksen ETK:n sähköisen asiointipalvelun kautta. Ilmoita ETK:lle lomautuksen alkamispäivä. Ilmoita myös, onko työntekijä palannut Suomeen.

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi ja työntekijä palaa ulkomailta Suomeen, ETK päättää todistuksen kuukauden päähän lomauksen alkamisesta.

Jos työntekijä on palannut Suomeen aikaisemmin, ETK päättää todistuksen Suomeen paluupäivään. Jos ulkomaille lähetetty Suomen sosiaaliturvaan kuuluva työntekijä ei palaa toistaiseksi jatkuvan lomautuksen alkaessa Suomeen, päätetään A1-todistuksen voimassaolo lomautuksen alkamispäivään. Tämän jälkeen oikeudesta Suomen sosiaaliturvaan päättää Kela.

Jos sinulla on A1-hakemus vireillä

ETK pyytää työntekijää tai työnantajaa ilmoittamaan, jos työntekijä lomautetaan ja hänellä on hakemusasia vireillä ETK:ssa, mutta asiaa ei ole vielä ratkaistu.

Lähtökohtaisesti todistuksia ei myönnetä lomautuksen ajalle.

Yllä mainitut aikarajat koskevat kaikkia A1-todistuksia ja sekä sopimusmaihin myönnettyjä todistuksia.

Lisätietoa A1-todistuksista ja ulkomaantyön vakuuttamisesta

ETK:n asiakaspalvelu,
puh. 029 411 2110 (arkisin klo 9–16),
ulkomaanasiat(at)etk.fi

Eläketurvakeskuksen sähköinen asiointipalvelu

Lisätietoa lomautuksista ja Suomen sosiaaliturvaetuuksista

Kela

Työttömyyskassat

TE-toimistot

Työsuojeluviranomainen

Aiheesta uutisoitu aikaisemin

Lähetetty työntekijä, oletko jumissa ulkomailla? Eläketurvakeskus pyytää ulkomailla oleskelevia lähetettyjä työntekijöitä tarvittaessa hakemaan jatkoaikaa A1-todistukselleen (Uutinen 20.3)

Keskeytätkö ulkomaantyösi? Eläketurvakeskus pyytää ulkomaantyönsä keskeyttäviä ilmoittamaan kotiinpaluustaan (Uutinen 13.3.)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.