Ajankohtaislistaus
29.8.2023
Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) arvioi, että vuoden 2024 työeläkeindeksi nousee hieman palkkakerrointa enemmän. Indeksikehitys voi johtaa siihen, että vuoden 2023 puolella työeläkkeelle siirtyvä henkilö saa hieman suuremman indeksikorotuksen kuin henkilö, joka jää työeläkkeelle ensi vuonna. Eläkkeen hakemista harkitsevien on syytä huomioida myös työssä jatkamisen, verotuksen ja Kelan etuuksien vaikutus omaan eläketurvaansa.

Työeläkkeisiin vaikuttaa kaksi indeksiä, työeläkeindeksi ja palkkakerroin.

Työeläkeindeksin tarkoituksena on säilyttää maksussa olevien eläkkeiden ostovoima. Palkkakerroin puolestaan vaikuttaa alkaviin eläkkeisiin, se korottaa eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle.

ETK:n tämänhetkinen arvio on, että työeläkeindeksi nousee tammikuussa hieman enemmän kuin palkkakerroin. Tämän takia vuoden 2023 puolella eläkkeelle siirtyvä voi saada hieman suuremman indeksikorotuksen kuin eläkkeelle siirtymistä vuoden vaihteen yli lykkäävä henkilö. Vaikutus on samansuuntainen myös osittaisen vanhuuseläkkeen osalta.

Indeksien merkitys vaihtelee eri elämäntilanteissa

Eläkkeelle siirtymistä kannattaa suunnitella ja ajoittaa se omaan elämäntilanteeseen sopivaksi. Indeksien merkitys vaihtelee henkilöittäin muun muassa työurasta, työllisyystilanteesta ja eläkekarttumasta johtuen. Jos työeläke-etuuksia ottaa maksuun, on syytä huomioida myös mahdolliset muutokset verotuksessa. Lisäksi työeläke-etuuksilla voi olla vaikutusta Kelan maksamiin etuuksiin ja eläkkeisiin.

ETK:n ekonomisti Timopekka Hakola muistuttaa, että eläkkeelle siirtymisen lykkääminen on usein kannattavampaa kuin etuuksien ja indeksien metsästäminen. Lykkääminen tuo työeläkkeeseen lykkäyskorotuksen. Ja jos samalla jatkaa työelämässä, työskentelystä kertyy vielä lisää työeläkettä.

– Mutta jos suunnittelet jääväsi pian eläkkeelle, nyt on hyvä varmistaa omat eläkeasiat oman työeläkelaitoksen verkkopalvelusta, Hakola suosittelee.

Indeksien välinen ero jäänee noin puoleen prosenttiyksikköön

Viime vuonna indeksikehitys oli hyvin poikkeuksellinen ja se näkyi työeläkelaitoksissa eläkehakemusten tulvana. Indeksejä laskevan Timopekka Hakolan näköpiirissä ei ole viime vuoden kaltaista poikkeustilannetta.

– Viime kerralla työeläkeindeksin ja palkkakertoimen välinen ero oli kolme prosenttiyksikköä. Nyt ero on selvästi kaventumassa. Näillä näkymin indeksien välinen ero on jäämässä alle yhteen prosenttiyksikköön.

Eläkeindeksien kehitys heijastelee kuluttajahintojen muutosta ja palkkakehitystä. Hakolan laskelmissa nykytilanteessa alkaa näkyä normalisoitumisen merkkejä.

– Suhdannenäkymien valossa palkkakehitys on kuromassa kuluttajahintojen nousua kiinni.

Eläkehakemus on hyvä tehdä noin kuukausi ennen eläkkeelle jäämistä

ETK muistuttaa, että eläkkeen hakemista harkitsevien on hyvä tehdä hakemus noin kuukausi ennen eläkkeelle siirtymistä.

Tuleva indeksitilanne koskettaa erityisesti niitä henkilöitä, jotka ovat suunnittelemassa vanhuuseläkkeelle siirtymistä vuoden 2023 ja 2024 aikana. Pääsääntöisesti kyse on henkilöistä, jotka ovat syntyneet elokuussa 1959 tai sitä aiemmin.

Indeksitilanne koskettaa myös henkilöitä, jotka ovat suunnittelemassa osittaisen vanhuuseläkkeen ottamista vuoden 2023 tai 2024 aikana. Pääsääntöisesti kyse on henkilöistä, jotka ovat syntyneet marraskuussa 1962 tai sitä aiemmin.

Työsuhteen tulee olla päättynyt ennen vanhuuseläkkeen alkamista. Yrittäjän ei tarvitse päättää yrittäjätoimintaansa. Osittaisessa vanhuuseläkkeessä työsuhteen päättymistä ei edellytetä.

Eläkkeellä olevien ei tarvitse hakea indeksikorotusta

Eläkkeellä jo olevat henkilöt saavat vuoden alussa työeläkeindeksin mukaisen korotuksen maksussa olevaan eläkkeeseensä. Korotusta ei tarvitse hakea erikseen.

Työeläke.fi-verkkopalvelun laskurit päivittyvät syyskuussa

Indeksien muutokset huomioidaan Työeläke.fi-verkkopalvelun eläkelaskureissa syyskuun aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee vahvistetut vuoden 2024 työeläkeindeksit lokakuun lopulla.

Lisätietoa:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.