Ajankohtaislistaus
12.9.2019
Mittari.

Työeläkeindikaattorit on kompakti tietopaketti työeläketurvan tilasta ja ennakoidusta kehityksestä. Katsaus on suunnattu päätöksentekijöille ja kaikille eläketurvan kehitysnäkymistä kiinnostuneille.

Katsauksessa eläkepolitiikan tärkeimmät mittarit ja avainluvut on ryhmitelty kolmen aihekokonaisuuden mukaan: työurien pituus, eläkkeiden taso ja eläkkeiden rahoitus.

Esitettyjä indikaattoreita ovat esimerkiksi eläkkeellesiirtymisiän odote, työuran pituus, työllisyysasteet ja keskimääräinen kokonaiseläke. Selkeästi jäsenneltyä tietoa ja analyysiä löytyy myös eläkkeiden korvausasteista, eläkeläistalouksien toimeentulosta, eläkemenoista ja rahoituksesta.

Työeläkeindikaattorit antaa havainnollisen kuvan eläketurvan ja eläkkeiden rahoituksen kannalta keskeisten asioiden tilasta, toteutuneesta kehityksestä ja tulevan kehityksen arvioidusta kulusta.

Vuosittain päivittyvä katsaus on laadittu päätöksentekijöille ja kaikille eläketurvan kehitysnäkymistä kiinnostuneille. Keskeisten mittareiden lisäksi raportti ohjaa myös lisätietojen lähteille.

Työeläkeindikaattorit 2019. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2019

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.