Ajankohtaislistaus
24.8.2020

Työeläke.fi:n eläkearviolaskuriin on lisätty tilastotietoa kertyneistä eläkkeistä. Laskurin yhteydestä löytyy nyt taulukko, joka näyttää tähän mennessä kertyneet mediaanieläkkeet eri syntymävuosiluokille.

Tilastotietoa voi esimerkiksi käyttää laskurissa aiemmin kertyneen eläkkeen arviona, jos oma kertymä ei ole tiedossa. Kertymätietoja hyödyntämällä voi laskea myös eläkkeitä eri ikäisille esimerkkitapauksille. Tarkemman tiedon omasta kertyneestä eläkkeestä voi tarkistaa työeläkeotteelta, johon voi kirjautua oman työeläkelaitoksen verkkopalvelussa tai Työeläke.fi:n kautta.

Mediaanieläke kertoo, että puolet on kerryttänyt tätä enemmän ja puolet tätä vähemmän eläkettä. Kertynyt mediaanieläke esitetään laskurin taulukossa syntymävuosiluokittain erikseen miehille, naisille sekä kaikille yhteensä.

Taulukko näyttää vuoden 2019 loppuun mennessä kertyneet mediaanieläkkeet. Kertymät on korotettu palkkakertoimella vuoden 2020 tasoon ja kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella.

Kertyneet eläketiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.