Työnantajavalvonta

Eläketurvakeskus valvoo, että työnantajat täyttävät työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa.

TyEL-vakuuttamisen valvonnasta vastaa Eläketurvakeskuksen valvontaosasto.

Jos työnantaja ei ole oma-aloitteisesti järjestänyt työntekijöidensä eläketurvaa eläkelaitoksessa, Eläketurvakeskus kehottaa tätä korjaamaan laiminlyönnin.

Jos työnantaja ei noudata saamaansa kehotusta, Eläketurvakeskus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja ottaa työnantajan kustannuksella eläkevakuutuksen valitsemastaan eläkelaitoksesta ns. pakkovakuuttaminen (TyEL 186 §).

Sopimustyönantajan laiminlyönti

Vakituisesti henkilökuntaa työllistävä työnantaja eli sopimustyönantaja järjestää työntekijänsä eläketurvan kuntoon tekemällä vakuutussopimuksen valitsemansa eläkelaitoksen kanssa.  

Eläkevakuutus on otettava palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana.

Jos sopimustyönantaja laiminlyö eläketurvan järjestämisen, Eläketurvakeskus ottaa eläkevakuutuksen valitsemastaan eläkelaitoksesta työnantajan puolesta ja kustannuksella eli tekee ns. pakkovakuutuspäätöksen. 

Eläkelaitos saattaa vakuutuksen voimaan ja rekisteröi tarvittavat tiedot sen hoitoa varten. Eläkelaitos määrää ja perii työnantajalta vakuutusmaksun sekä laiminlyöntikorotuksen.

Tilapäisen työnantajan laiminlyönti

Työnantaja, jolla ei ole palveluksessaan vakituista henkilökuntaa ja jonka maksamat palkat puolen vuoden ajalta jäävät alle vuosittain tarkistettavan rajamäärän, on tilapäinen työnantaja.

Tilapäinen työnantaja ei tee vakuutussopimusta eläkelaitoksen kanssa. Hän ilmoittaa työntekijän ansiot sekä maksaa vakuutusmaksut valitsemaansa eläkeyhtiöön palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Jos tilapäinen työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa, Eläketurvakeskus valitsee työnantajalle eläkelaitoksen. Eläkelaitos määrää ja perii työnantajalta vakuutusmaksun ja mahdollisen laiminlyöntikorotuksen.

Työnantajavalvonnan palvelut

Valvontapalveluita ovat uusien työnantajien ja yrittäjien ennaltaehkäisevä tiedottaminen työeläkevakuuttamisvelvollisuudesta, verotus- ja vakuutustietojen laajoihin vertailuihin perustuvat massavalvonnat ja muut erilaisiin ulkoisiin impulsseihin perustuvat valvonnat.

Ennaltaehkäisevän valvonnan oleellisin osa on vakuuttamisvelvollisuudesta tiedottaminen.  ETK lähettää verohallinnolta saatavien tietojen perusteella vakuuttamisvelvollisuudesta tiedottavia kirjeitä toimintaansa aloittaville työnantajille ja yrittäjille.

Verotus- ja vakuutustietojen vertailuihin perustuvat massavalvonnat ovat laajoja rekisterivertailuajoja, joissa verohallinnolla olevia tietoja työnantajan suorittamista palkoista verrataan työeläkeyhtiöiden tietoihin vakuutetuista ansioista.

Lisäksi ETK:n työnantajavalvonta käsittää ne valvontatapaukset, jotka tulevat selvitettäviksi esimerkiksi työntekijöille vuosittain lähettävien työeläkeotteiden myötä tai muiden ulkoisten impulssien kautta, kuten palkkaturvapäätöksen, työeläkeyhtiön tarkastuspyynnön tai viranomaisyhteistyön kautta.

ETK tuottaa lisäksi muita kuin varsinaisiksi valvontapalveluiksi luettavia palveluita, kuten tieto- ja välityspalveluita.

Valvonnan tietopalveluiksi luetaan mm. eri sidosryhmien pyynnöistä laaditut selvitykset ja lausunnot sekä vastaukset viranomaistahojen tiedusteluihin.

Lisäksi osana valvonnan viranomaisyhteistyötä tehdään eri viranomaistahoille suunnattua tiedotusta, ohjeistusta ja koulutusta.

Välityspalvelulla puolestaan tarkoitetaan palkkaturvapäätösten välityspalvelua eläkeyhtiöille.

Oikopolut: