Työeläkevakuuttamisen valvonta

Eläketurvakeskus valvoo työntekijän eläkelain (TyEL 395/2006) ja yrittäjän eläkelain (YEL 1272/2006) mukaista työeläkevakuuttamista. Valvonnan toteutusvastuu on Eläketurvakeskuksen valvontaosastolla.

Valvonnan tavoitteena on turvata sekä työntekijöille että yrittäjille heille lain mukaan kuuluva eläketurva.

Työnantajien ja yrittäjien asettaminen vakuuttamiseen liittyvien velvoitteiden suhteen yhdenvertaiseen asemaan edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja ehkäisee harmaata taloutta. Vakuuttamisen valvonta myös tukee eläkelaitosten vakuutusten hoitoa ja vakuutusmaksujen perintää ja siten osaltaan turvaa työeläkejärjestelmän rahoituspohjaa.

Valvontamenetelmiin kuuluu ennaltaehkäisevää valvontaa, verotus- ja vakuutustietojen laajoihin vertailuihin perustuvia massavalvontoja sekä muihin erilaisiin ulkoisiin valvontaimpulsseihin perustuvaa valvontaa.

Valvontapalveluiden lisäksi valvontaosasto tuottaa myös muita valvontaa tukevia palveluita. Tietopalveluita ovat muun muassa eri sidosryhmien pyynnöistä laaditut selvitykset ja lausunnot sekä vastaukset viranomaistiedusteluihin. Välityspalvelulla tarkoitetaan palkkaturvapäätösten välitystä eläkeyhtiöille. Osana valvonnan viranomaisyhteistyötä tehdään myös eri viranomaisille suunnattua tiedotusta, ohjeistusta ja koulutusta.

Eläketurvakeskus valvoo eläkevakuuttamista yhteistyössä eläkelaitosten sekä eri viranomaisten kanssa.