Ajankohtaista työkyvyttömyyseläkkeestä

Eläkelaitosten työkyvyttömyyseläkeratkaisijoille ja -asiantuntijoille on luvassa selkeyttä sairauspäivärahan ja työkyvyttömyyseläkkeen yhteensovittamiseen. Koulutuspäivän aikana vahvistetaan osaamista niin sairauspäivärahasta kuin työkyvyttömyyseläkkeestä.