YEL-eläkkeiden kustannustenjako ja YEL:n valtionosuus

Eläketurvakeskus selvittelee vuosittain YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa, kuinka eläkkeensaajille maksettujen YEL:n mukaan karttuneiden eläkkeiden kustannukset jakautuvat eläkelaitosten kesken.

YEL-eläkettä karttuu yrittäjälle vahvistetun YEL-työtulon perusteella. Myös YEL-vakuutusmaksut  määrätään työtulon pohjalta. YEL-vakuutusmaksun taso määräytyy keskimääräisen TyEL-maksun perusteella.

YEL-eläkkeitä voivat maksaa kaikki viimeisen eläkelaitoksen periaatteessa mukana ovat eläkelaitokset, ja ne ovat siten mukana YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa. YEL-eläkkeet kustannetaan yhteisesti jakojärjestelmällä, eli YEL-eläkkeitä ei rahastoida. Eläkkeiden kustantamiseen osallistuvat YEL:n mukaista eläketurvaa vakuuttavat eläkelaitokset eli YEL-eläkelaitokset. Valtio kustantaa sen osuuden YEL-eläkkeistä, johon yrittäjien YEL-eläkelaitoksille maksamat vakuutusmaksut eivät riitä. YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa selvitellään myös YEL-lisäeläketurvan kustannukset.

Eläkelaitos maksaa tai saa YEL-eläkkeiden kustannustenjaosta eläkelaitoksen eläkkeensaajille maksamien YEL-eläkeosien ja eläkelaitoksen YEL-vakuutusmaksurahaston erotuksen. Eläkelaitoksen YEL-vakuutusmaksurahasto muodostuu pääasiassa yrittäjiltä saaduista vakuutusmaksuista. Vakuutusmaksurahastoa määritettäessä ei oteta huomioon maksamattomana olevia eli avoimia vakuutusmaksuja. Rahastosta vähennetään ne osuudet, jotka tarvitaan YEL-eläkelaitosten hoitokuluihin ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustantamiseen.

Valtio kustantaa sen osuuden YEL-eläkkeistä, johon vakuutusmaksurahastot eivät riitä. Valtion osuus määräytyy YEL:n mukaisen eläkemenon ja YEL:n kustantamiseen käytettävissä olevan vakuutusmaksurahaston erotuksena. Alla olevassa taulukossa on listattu viime vuosien valtionosuuksia miljoonina euroina.

Vuosi milj.
2000 38,5
2005 31,9
2010 96,6
2011 44,1
2012 22,9
2013 68,4
2014 66,8
2015 82,5
2016 143,1
2017 188,9

Valtio on osallistunut YEL:n kustantamiseen vuodesta 1979 lähtien. Poikkeuksena on vuosi 1990, jolloin valtion osuutta ei tarvittu.

YEL:n eläkemeno ja valtion osuus vuosina 1990-2017

YEL valtion osuus 1990-2017

YEL-eläkkeiden kustannustenjako käytännössä

Eläketurvakeskus saa vuosittain eläkelaitoksilta tiedot eläkelaitoksen maksamista YEL-eläkkeistä, eläkelaitoksessa vakuutettujen yrittäjien vakuutusmaksutulosta, yrittäjien YEL-työtulojen summasta ja maksamattomina olevista maksuista. Eläkelaitokset lähettävät tiedot Eläketurvakeskukselle edelliseltä vuodelta maaliskuun lopussa. Eläketurvakeskus laskee näiden tietojen perusteella kunkin eläkelaitoksen lopullisen saatavan tai maksun ja YEL:n valtionosuuden.

Koska YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa liikkuvat rahamäärät ovat suuria, niitä selvitellään jo etukäteen eläkkeiden maksuvuonna maksettavilla ennakoilla. Eläketurvakeskus laskee ennakon eläkelaitokselle, jos eläkelaitoksen arvioitu vuositasoinen saatava tai maksu YEL-eläkkeiden kustannustenjaosta on vähintään 20 000 euroa. YEL-eläkelaitosten ja valtion ennakoita tarkennetaan kaksi kertaa vuoden aikana.

Lopullisen saatavan tai maksun ja ennakoiden erotuksena saatava tarkistuserä on se rahamäärä, jonka eläkelaitos maksaa tai saa Eläketurvakeskuksen kautta kustannustenjaosta.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: ARI KAARTINEN, EEVA POUTIAINEN