• Eläkkeen korvaaminen alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta

  VEKL-etuudet ja niistä aiheutuneet hoitokulut selvitellään vuosittain Eläketurvakeskuksessa tehtävässä VEKL-selvittelyssä. Valtio kustantaa VEKL-etuudet ja niihin liittyvät hoitokulut.

  Työeläkkeeseen verrattavaa VEKL-etuutta karttuu VEKL-lain (laki valtion varoista suoritettavan eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta) mukaan. VEKL-etuutta karttuu henkilölle, joka on

  • alle kolmivuotiaan lapsensa hoitamisen vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötä ja saa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) mukaista tukea
  • suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon
  • suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai
  • suorittanut ammatillisen perustutkinnon.

  Etuutta karttuu etuuden perusteena olevasta laskennallisesta tulosta.

  Valtio korvaa VEKL-etuuden määrän sitä maksaneelle eläkelaitokselle. Lisäksi valtio korvaa VEKL:n hoidosta aiheutuneita kuluja Kansaneläkelaitokselle, Eläketurvakeskukselle, Ahvenanmaan kunnille ja Ahvenanmaan Arbetsmarknads- och studieservicemyndighetille. VEKL-selvittely tehdään Eläketurvakeskuksen kautta. Alla olevassa taulukossa ja kuvassa on esitetty VEKL:n mukainen toteutunut valtion korvaus ja etuusmeno vuosilta 2006-2018 sekä arvio VEKL:n etuusmenosta vuoteen 2080 asti.

  VEKL:n valtion osuus ja VEKL:n mukaan karttuneet maksetut etuusosat vuosina 2006-2018

  Vuosi Valtion osuus € Etuusmeno €
   2006  101 000  1 000
   2007  99 000  18 000
   2008  174 000  72 000
   2009  298 000  195 000
   2010  903 000  402 000
   2011  1 179 000  622 000
   2012  1 273 000  1 001 000
   2013  1 700 000  1 452 000
   2014  2 244 000  2 095 000
   2015 3 061 000 2 913 000
   2016 4 068 000 3 927 000
   2017 5 374 000 5 304 000
   2018 6 948 000 6 902 000

  Arvio VEKL:n mukaisesta etuusmenosta prosentteina työtulosummasta vuosina 2011-2080

  vekl_kuva3

  Lähde: Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelma

  Eläkelaitoksen osuus VEKL-selvittelyssä

  Eläkelaitoksen osuus VEKL-selvittelyssä on hyvitys sen maksamista VEKL-etuuksista.

  Muut osuudet VEKL-selvittelyssä

  Kansaneläkelaitoksen osuus määräytyy Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen sopimuksen mukaisesti tutkintotietojen ilmoittamisesta aiheutuneiden kulujen mukaan.

  Eläketurvakeskuksen osuus määräytyy tutkintoihin ja alle kolmivuotiaan lapsen hoitoon liittyvien ilmoitusten lukumäärän mukaan.

  Ahvenanmaan kuntien ja Ahvenanmaan Arbetsmarknads- och studieservicemyndighetin osuudet määräytyvät tutkintoihin ja alle kolmivuotiaan lapsen hoitoon liittyvien ilmoitusten aiheuttamien kulujen mukaan.

  VEKL-selvittely käytännössä

  Eläketurvakeskus saa vuosittain eläkelaitoksilta tiedot eläkelaitoksen maksamista VEKL-etuuksista. Eläketurvakeskus saa tutkintoihin ja alle kolmivuotiaan lapsen hoitoon liittyvien tietojen ilmoittajilta tiedot vuosittaisista kuluista. Tiedot edellisenä vuonna maksetuista VEKL-etuuksista saadaan maaliskuun lopussa ja muut tiedot elokuun loppuun mennessä. Eläketurvakeskus laskee näiden tietojen perusteella VEKL:n mukaisen valtion osuuden, kunkin eläkelaitoksen lopullisen osuuden VEKL-selvittelystä ja osuudet tietojen ilmoittajille. Valtio maksaa VEKL:n valtion osuuden mukaisen summan Eläketurvakeskukselle, joka puolestaan tilittää osuudet edellä mainituille osapuolille.

  VEKL-kustannustenjaossa on ollut käytössä kuukausittaiset ennakkoerät vuodesta 2017 alkaen. Eläketurvakeskus laskee ennakon eläkelaitokselle, jos eläkelaitoksen arvioitu vuositasoinen saatava VEKL-kustannustenjaosta on vähintään 20 000 euroa.

  Lopullisen saatavan ja ennakoiden erotuksena saatava tarkistuserä on se rahamäärä, jonka eläkelaitos maksaa tai saa Eläketurvakeskuksen kautta kustannustenjaosta.

  Lue lisää:

  Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: ANNE LAITINEN, JARNO VARIS