Työllisyysrahaston osuus työeläkekustannuksista

Eläketurvakeskus saa vuosittain Työllisyysrahastolta osuuden työeläkekustannuksista. Työllisyysrahaston osuutta työeläkekustannuksista kutsutaan lyhyemmin TR-osuudeksi. Eläketurvakeskus hyvittää TR-osuuden TyEL-eläkelaitoksille, Merimieseläkekassalle, Kevalle, Kirkon keskusrahastolle, Kansaneläkelaitokselle, Suomen Pankille ja Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassalle. Työllisyysrahaston suorittamalla osuudella rahoitetaan ansiosidonnaisilta työttömyys- ja koulutusajoilta sekä vuorotteluvapailta saatujen etuuksien perusteella karttuvasta eläkkeestä aiheutuvia kuluja.

Lisäksi Työllisyysrahasto suorittaa erillisen osuuden suoraan Valtion Eläkerahastolle ansiosidonnaisilta etuuspäiviltä karttuvien eläkeosien rahoitusta varten.

Työllisyysrahaston osuus työeläkekustannuksista ja työttömyysaste vuosina 1990—2018. Kunkin vuoden rahamäärät on muutettu vuoden 2018 tasoisiksi ansiotasoindeksin avulla.

Työllisyysrahaston osuus työeläkekustannuksista nousee ja laskee pääosin samanaikaisesti kuin työttömyysaste. Molemmat olivat korkealla 1990-luvun laman aikaan.

(Työttömyysaste: lähde Tilastokeskus)

Lopullisen TR-osuuden vahvistaminen

Työttömyyskassat ja Koulutusrahasto ilmoittavat tiedot maksamistaan ansiosidonnaisista työttömyys- ja koulutusetuuksista sekä vuorottelukorvauksista työeläkejärjestelmän yhteiseen ansaintarekisteriin.

Eläketurvakeskus laskee näiden tietojen perusteella TR-osuuden määrän vuosittain ja esittää sen sosiaali- ja terveysministeriölle, joka vahvistaa osuuden määrän. Osuus vahvistetaan osuuden kohdistumisvuotta seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä. Eläketurvakeskus laatii vuosittain muistion TR-osuuden muodostumisesta etuuslajeittain.

Eläkelaitoksen TR-osuus

TR-osuus on eläkelaitoksille saamista. Eläketurvakeskus hyvittää TR-osuuden eläkelaitoksille eläkelaitoksissa vakuutettujen työntekijöiden palkkasummien suhteessa. Tätä ennen osuudesta vähennetään Eläketurvakeskuksen osuus, jonka määrä lasketaan eri tavalla julkisten alojen eläkelaitoksille, Merimieseläkekassalle ja TyEL-eläkelaitoksille. Tämän vuoksi TR-osuuden jakoon tarvitaan kolme eri kerrointa. Eläkelaitoksen osuus lasketaan siten, että kertoimella kerrotaan eläkelaitoksessa vakuutettujen työntekijöiden palkkasumma.

TR-osuuden jako käytännössä

Eläketurvakeskus saa vuosittain eläkelaitoksilta tiedot eläkelaitoksissa vakuutettujen työntekijöiden palkkasummista TR-osuuden jakamista varten.

Työllisyysrahasto maksaa TR-osuuden Eläketurvakeskukselle, joka puolestaan tilittää osuudet eläkelaitoksille. Koska TR-osuuden jaossa liikkuvat rahamäärät ovat suuria, niitä selvitellään etukäteen TR-osuuden kohdistumisvuonna ennakoiden avulla. Ennakoiden kokonaismäärä vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriössä Eläketurvakeskuksen ja Työllisyysrahaston yhteisestä esityksestä. Eläketurvakeskus laskee eläkelaitoskohtaiset ennakkoerät.

Kun toteutuneet TR-osuuden pohjana olevat tiedot sekä eläkelaitosten vakuutettujen palkkasummat ovat tiedossa, Eläketurvakeskus laskee eläkelaitosten lopulliset TR-osuudet. Lopullisen osuuden ja saatujen ennakoiden erotus on tarkistuserä, jonka eläkelaitos saa tai maksaa Eläketurvakeskukselle TR-osuuden lopullisen selvittelyn yhteydessä. Eläketurvakeskuksen ja eläkelaitosten kesken maksettavien tarkistuserien summa tilitetään Eläketurvakeskuksen ja Työllisyysrahaston välillä.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: EEVA POUTIAINEN, SANDRA LUHTANIEMI