Palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkkeen osien kustannustenjako

Eläketurvakeskus selvittelee palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkkeen osien kustannustenjaossa vuosittain maksettujen palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkkeen osien kustantamisen.

Palkattomilta ajoilta saatavista etuuksista karttuu eläkettä. Palkattomilla ajoilla tarkoitetaan aikoja, joilta työntekijä on saanut joko

  • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa
  • sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa tai erityishoitorahaa
  • vuorottelukorvausta
  • ansiopäivärahaa
  • aikuiskoulutustukea
  • kuntoutusrahaa
  • liikenne- tai tapaturmakorvauksia.

Palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkkeen osien kustannukset jaetaan eläkelaitosten yhteiselle vastuulle eläkelaitoksissa vakuutettujen palkkasummien suhteessa. Kustannustenjaossa ovat mukana kaikki eläkelaitokset eli myös ne, jotka eivät ole mukana viimeisen eläkelaitoksen periaatteessa. Kustannustenjakoa kutsutaan lyhyemmin palkattomien aikojen kustannustenjaoksi.

Arvio eläkkeensaajille maksettavista palkattomilta ajoilta karttuneista eläkkeen osista prosentteina työtulosummasta vuoteen 2080 asti
palkattomien_eläkemeno_2012

(Lähde: Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelma)

Eläkelaitoksen maksu tai saatava palkattomien aikojen kustannustenjaossa

Eläkelaitos maksaa tai saa kustannustenjaosta eläkelaitoksen maksamien palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkkeen osien ja eläkelaitoksen kustannettavaksi kuuluvan määrän erotuksen. Eläkelaitoksen kustannettavaksi kuuluva määrä määräytyy eläkelaitoksessa vakuutetun palkkasumman perusteella.

Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkkeen osat miljoonina euroina vuosina 2006-2017

 Vuosi milj.
 2006  1,5
 2007  6,8
 2008  15,7
 2009  28,2
 2010  37,8
 2011  45,3
 2012  56,1
 2013  71,1
 2014  87,6
2015 105,2
2016 124,7
2017 147,9

Palkattomien aikojen kustannustenjako käytännössä

Eläketurvakeskus saa vuosittain eläkelaitoksilta tiedot eläkelaitoksen maksamista palkattomien aikojen perusteella karttuneista eläkkeen osista ja eläkelaitoksessa vakuutetusta palkkasummasta.

Eläkelaitokset lähettävät tiedot edellisenä vuonna maksetuista eläkkeistä maaliskuun lopussa ja palkkasummatiedot kesällä. Eläketurvakeskus laskee näiden tietojen perusteella kunkin eläkelaitoksen lopullisen saatavan tai maksun palkattomien aikojen kustannustenjaosta.

Koska palkattomien aikojen kustannustenjaossa liikkuvat rahamäärät ovat suuria, niitä selvitellään jo etukäteen eläkkeiden maksuvuonna maksettavilla ennakoilla. Eläketurvakeskus laskee ennakon eläkelaitokselle, jos eläkelaitoksen arvioitu vuositasoinen saatava tai maksu palkattomien aikojen kustannustenjaosta on vähintään 20 000 euroa.

Lopullisen saatavan tai maksun ja ennakoiden erotuksena saatava tarkistuserä on se rahamäärä, jonka eläkelaitos maksaa tai saa Eläketurvakeskuksen kautta kustannustenjaosta.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: ANTON AALTONEN, EEVA POUTIAINEN