Kustannustenjako käytännössä

Eläketurvakeskus jakaa vuosittain työeläkelaitosten kesken kustannukset maksetuista työeläkkeistä ja Eläketurvakeskuksen kustannusosuudesta.

Samoin Eläketurvakeskus jakaa eläkelaitoksille vuosittain työttömyysvakuutusrahastolta saamansa maksun, jolla kustannetaan työttömyysajalta karttuneet eläkeosat.

Nämä selvittelyt tehdään lain, asetuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien kustannustenjakoperusteiden mukaisesti.

Miksi tehdään

Selvittelyt tehdään, koska

  • työntekijä on voinut olla työuransa aikana vakuutettuna useassa eri eläkelaitoksessa, ja hänen eläkkeensä maksaa kuitenkin kokonaisuudessaan se eläkelaitos, jossa hän on vakuutettuna eläkkeelle jäädessään. On selvitettävä muiden eläkelaitosten osuudet tästä eläkkeestä.
  • varat osaan maksettavasta eläkkeestä saadaan eläkkeen maksuvuoden vakuutusmaksuista, ja koska näiden eläkkeiden kustannukset on jaettava eläkelaitosten kesken.
  • Suomen työeläkejärjestelmä on hallinnoltaan hajautettu ja koska työeläketurvaa hoitamassa on kaikkiaan nelisenkymmentä eläkelaitosta. Niinpä Eläketurvakeskus jakaa työeläkejärjestelmän yhteiselimenä kustannukset maksetuista eläkkeistä keskitetysti. Samoin valtion osuus eläkkeiden kustannuksista ja työttömyysvakuutusrahaston maksu työeläkejärjestelmälle jaetaan eläkelaitoksille Eläketurvakeskuksen kautta.

Mitä tehdään

Eläketurvakeskuksessa jaetaan eläkelaitosten kesken erikseen:

  • kustannukset niistä TyEL:n ja MEL:n mukaisista eläkkeistä, joita ei ole rahastoitu ennakkoon sekä selvitetään toisten eläkelaitosten puolesta maksetut eläkkeet
  • kustannukset YEL:n mukaisista eläkkeistä sekä valtionosuus YEL:n mukaisten eläkkeiden kustannuksiin
  • kustannukset maksetuista, palkattomilta ajoilta karttuneista eläkkeistä ja eläkeosista
  • työttömyysvakuutusrahastosta vuosittain työeläkejärjestelmälle tuleva maksu, jolla kustannetaan työttömyysajalta karttuneet eläkkeenosat
  • valtion korvaus lapsenhoito- ja opiskeluajoilta karttuneiden eläkeosien kustantamiseen
  • Eläketurvakeskuksen kustannusosuudet.

Miten tehdään

Selvittelyn tekemistä varten eläkelaitokset antavat kalenterivuosittain Eläketurvakeskukselle tarkat tiedot maksamistaan eläkkeistä jaoteltuina tarpeellisiin osiin.

Samoin eläkelaitokset antavat Eläketurvakeskukselle vakuutettujen palkkasummaan pohjautuvat maksutiedot, joiden perusteella Eläketurvakeskus jakaa kustannukset eläkeosista eläkelaitosten kesken.

Eläkelaitoksilta saamiensa tietojen perusteella Eläketurvakeskus laskee kullekin eläkelaitokselle kustannustenjakoerät eläkkeiden maksuvuotta seuraavana vuonna ja antaa eristä eläkelaitoksille viralliset valituskelpoiset päätökset.

Jos eläkelaitos on maksanut enemmän kuin oman osuutensa eläkkeistä, Eläketurvakeskus maksaa erotuksen eläkelaitokselle. Päinvastaisessa tapauksessa eläkelaitos maksaa erotuksen Eläketurvakeskukselle.

Kustannustenjakoihin liittyy myös ennakkokäytäntö. Eläkkeiden kustannuksiin liittyvällä selvittelyllä ei ole Eläketurvakeskukselle kustannusvaikutuksia.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JAAKKO AHO