Työeläkkeiden kustannustenjako käytännössä

Eläketurvakeskus jakaa vuosittain työeläkelaitosten kesken kustannukset maksetuista työeläkkeistä.

Samoin Eläketurvakeskus jakaa eläkelaitoksille vuosittain työttömyysvakuutusrahastolta saamansa maksun, jolla kustannetaan työttömyysajalta karttuneet eläkeosat sekä joihinkin eläkelakeihin kuuluvan valtion osuuden, ja selvittää Eläketurvakeskuksen kustannusosuudet.

Nämä selvittelyt tehdään lain, asetuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien kustannustenjakoperusteiden mukaisesti.

Miksi työeläkkeiden kustannustenjakoa tarvitaan

Selvittelyt tehdään, koska

  • työntekijä on voinut olla työuransa aikana vakuutettuna useassa eri eläkelaitoksessa, ja hänen eläkkeensä maksaa kuitenkin kokonaisuudessaan se eläkelaitos, jossa hän on vakuutettuna eläkkeelle jäädessään. On selvitettävä muiden eläkelaitosten osuudet tästä eläkkeestä.
  • varat osaan maksettavasta eläkkeestä saadaan eläkkeen maksuvuoden vakuutusmaksuista, näiden eläkkeiden kustannukset on jaettava eläkelaitosten kesken.
  • Suomen työeläkejärjestelmä on hallinnoltaan hajautettu ja työeläketurvaa hoitamassa on kaikkiaan nelisenkymmentä eläkelaitosta.

Eläketurvakeskus jakaa työeläkejärjestelmän yhteistyöelimenä kustannukset maksetuista eläkkeistä eläkelaitosten välillä keskitetysti.

Mitä eri selvittelyitä työeläkkeiden kustannustenjakoon kuuluu

Eläketurvakeskuksessa jaetaan eläkelaitosten kesken erikseen:

  • kustannukset niistä TyEL:n ja MEL:n mukaisista eläkkeistä, joita ei ole rahastoitu ennakkoon sekä selvitetään toisten eläkelaitosten puolesta maksetut eläkkeet
  • kustannukset YEL:n mukaisista eläkkeistä sekä valtionosuus YEL:n mukaisten eläkkeiden kustannuksiin
  • kustannukset maksetuista, palkattomilta ajoilta karttuneista eläkkeistä ja eläkeosista
  • työttömyysvakuutusrahastosta vuosittain työeläkejärjestelmälle tuleva maksu, jolla kustannetaan työttömyysajalta karttuneet eläkkeenosat
  • valtion korvaus lapsenhoito- ja opiskeluajoilta karttuneiden eläkeosien kustantamiseen
  • Eläketurvakeskuksen kustannusosuudet.

Kustannustenjaon hoitaminen käytännössä

Selvittelyn tekemistä varten eläkelaitokset antavat eläkkeiden maksuvuotta seuraavana vuonna Eläketurvakeskukselle tarkat tiedot maksamistaan eläkkeistä jaoteltuina tarpeellisiin osiin. Tiedot välitetään sähköisesti.

Samoin eläkelaitokset antavat Eläketurvakeskukselle vakuutettujen palkkasummaan pohjautuvat maksutiedot, joiden perusteella Eläketurvakeskus laskee ja jakaa kustannukset eläkeosista eläkelaitosten kesken.

Eläkelaitoksilta saamiensa tietojen perusteella Eläketurvakeskus laskee kullekin eläkelaitokselle kustannustenjakoerät ja antaa eristä eläkelaitoksille viralliset valituskelpoiset päätökset.

Jos eläkelaitos on maksanut enemmän kuin oman osuutensa eläkkeistä, Eläketurvakeskus maksaa erotuksen eläkelaitokselle. Päinvastaisessa tapauksessa eläkelaitos maksaa erotuksen Eläketurvakeskukselle. Eläkkeiden kustannuksiin liittyvällä selvittelyllä ei ole Eläketurvakeskukselle kustannusvaikutuksia eli Eläketurvakeskus toimii kustannustenjaossa varojen välittäjänä.

Kustannustenjakoihin liittyy myös ennakkokäytäntö siirrettävien rahasummien suuruuden vuoksi.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JAAKKO AHO