Ajankohtaista eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta

Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Ajankohtaissivultamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista. Lue myös asiantuntijoidemme uusimmat bloggaukset.

 • ETK on laskenut vuoden 2018 osaketuottokertoimen j arvon, joka on -0,0842 (-8,42 %). Muistio laskennasta on julkaistu ETK:n säädöspalvelussa. (25.1.2019)
 • Kustannustenjaon kuvapaketti on päivitetty sivustollemme. (24.1.2019)
 • ETK on julkaissut artikkelikokoelman Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus. (18.1.2019)
 • ETK on päivittänyt lyhyen aikavälin ennusteen. Ennuste on julkaistu etk.fi-sivulla. (17.1.2019)
 • Työeläkelakipalvelun uutinen Muutoksia työeläkemaksuihin ja laskuperusteisiin 2019. (10.1.2019)
 • Työeläkkeiden rahoituksesta ETK.fi-sivustolla julkaistu englanninkielinen blogikirjoitus Pension sustainability is more than liabilities and assets. (10.1.2019)
 • ETK on laskenut osaketuottokertoimen arvion j’ arvon vuodelle 2018 Arvio on laskettu 4 eläkelaitoksen antamien arviotietojen perusteella. Arvo on -0,0841. Muistio laskennasta. (7.1.2019)

Aikaisempia ilmoituksia:

 • Tilastojulkaisu Työeläkkeiden rahoitus 2017 (Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2018) on ilmestynyt. (21.12.2018)
 • Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta on uudistunut. Tietokanta siirrettiin uudelle tekniselle alustalle 13.12.2018 ja se on nyt toteutettu kokonaisuudessaan PX-Web-tekniikalla. Lisää tietoa löydät uutisesta etk.fi-sivuilta sekä tilastotietokannan esittelysivulta. (13.12.2018)
 • Valtioneuvosto on hyväksynyt asetusmuutoksen, joka koskee eläkelaitosten vakuutettujen työansioiden huomioon ottamista Eläketurvakeskuksen kustannusosuuksissa. Lisää tietoa Työeläkelakipalvelun uutisessa. (13.12.2018)
 • ETK on julkaissut aikataulun kustannustenjakotietojen toimittamiselle vuonna 2019. (11.12.2018)
 • ETK on päivittänyt lyhyen aikavälin ennusteen. Ennuste on julkaistu etk.fi-sivulla. (10.12.2018)
 • STM on vahvistanut perustekoron, vakuutusmaksukoron ja täydennyskertoimen arvot 1.1.2019 alkaen. Perustekoron arvo on 5,25 prosenttia, vakuutusmaksukoron arvo 2,00 prosenttia ja täydennyskertoimen arvo 1,23 prosenttia. Muistio perustekoron ja täydennyskertoimen vertailuarvojen laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (3.12.2018)
 • ETK on laskenut osaketuottokertoimen arvion j’ arvon vuodelle 2018 TELAn ennakoivan indeksimenetelmän mukaisesti. Arvo on -0,0904. Muistio laskennasta. (2.1.2019)
 • ETK on laskenut osaketuottokertoimen arvion j’ arvon vuodelle 2018 TELAn ennakoivan indeksimenetelmän mukaisesti. Arvo on -0,0324. Muistio laskennasta. (3.12.2018)
 • ETK on lähettänyt eläkelaitoksille päätökset kustannustenjakojen ennakoista vuodelle 2019. (30.11.2018)
 • STM on vahvistanut ETK:n kustannuskertoimet vuodelle 2019. Vahvistetut kertoimien arvot ovat 1e=0,00039 ja 2e=0,00042. (29.11.2018)
 • STM on vahvistanut YEL:n vuoden 2019 valtion osuuden ennakoksi 292,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 YEL:n valtion osuuden ennakoksi on vahvistettu 251,5 miljoonaa euroa. (22.11.2018)
 • STM on vahvistanut VEKL:n vuoden 2019 valtion osuuden ennakoksi 9,2 miljoonaa euroa. (22.11.2018)
 • TVR-maksun ennakoita vuodelle 2018 ei tarkenneta joulukuussa. TVR maksaa siten työeläkejärjestelmälle ennakoina vuoden 2018 loka-joulukuussa 19,3 miljoonaa euroa/kk STM:n 24.9.2018 vahvistaman päätöksen mukaisesti. (9.11.2018)
 • Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2019 TyEL-maksusta. Uudet, maksun perusteena olevat lyhyen aikavälin ennustelaskelmat on julkaistu etk.fi-sivulle. (1.11.2018)
 • YEL:n ja VEKL:n valtion osuuden ennakot on esitetty STM:lle vahvistettaviksi. YEL:n vuoden 2019 ennakoksi 292,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 ennakoksi 251,5 miljoonaa euroa. VEKL:n valtion osuuden ennakoksi vuodelle 2019 on esitetty 9,2 miljoonaa euroa. (1.11.2018)
 • STM on vahvistanut vuoden 2017 lopulliset YEL:n ja VEKL:n valtion osuudet: YEL 188,9 miljoonaa euroa ja VEKL 5,4 miljoonaa euroa per 1.7.2017. (1.11.2018)
 • ETK:n tilastotietokantaan on päivitetty TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2017 sekä kustannustenjaon lukuja maksetuista eläkkeistä ja vastuuvelasta vuodelta 2017. (31.10.2018)
 • Vuoden 2018 kolmannen kvartaalin keskimääräinen vuositasoinen osaketuottokerroin on 11,09 %. Muistio laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (22.10.2018)
 • STM on vahvistanut vuoden 2017 q-kertoimet 5.10.2018.  Samalla kumottiin  26.9.2018 päätöksellä vahvistetut kertoimet. Aiemmassa esityksessä oli laskennan lähtötiedoissa virheellinen tasausmaksutulo johtuen tietojen korjauksessa tapahtuneesta päivitysvirheestä. Muutoksen johdosta qa-kertoimen arvo muuttui aiempaan esitykseen verrattuna.  Muistio kertoimien laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. Vahvistetut kertoimet ovat (5.10.2018):
  • qa =  0,435316
  • qb =  0,030294
  • qs =  0,001722
  • qTVR(j)  =  0,009824
  • qTVR(m)  =  0,009820
  • qTVR(y)  = 0,009816
 • STM on vahvistanut täydennyskertoimen arvon 1.10.2018 alkaen. Muistio kertoimen vertailuarvon laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (1.10.2018)
 • Esitys TVR-maksun tarkennetuista ennakoista on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan TVR maksaisi työeläkejärjestelmälle ennakoina vuoden 2018 loka-joulukuussa 19,3 miljoonaa euroa/kk. Alkuvuoden aikana TVR on maksanut 62,3 miljoonaa euroa/kk. (5.9.2018)
 • ETK on päivittänyt lyhyen aikavälin ennusteita. Ennusteet on julkaistu etk.fi-sivulle. (4.9.2018)
 • Kuluvan vuoden työeläkemenoennuste on päivitetty. (23.8.2018)
 • Vuoden 2017 lopulliset YEL:n ja VEKL:n valtion osuudet on esitetty STM:lle vahvistettaviksi: YEL 188,9 miljoonaa euroa ja VEKL 5,4 miljoonaa euroa per 1.7.2017. (20.9.2018)
 • Työttömyysvakuutusrahaston maksu vuodelta 2017 on noin 726,6 miljoonaa euroa 1.7.2017 tasossa STM:n päätöksen mukaan. Työeläkejärjestelmä maksaa Työttömyysvakuutusrahastolle tarkistuserän noin 52,9 miljoonaa euroa joulukuussa 2018. (12.9.2018)