Ajankohtaista eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta

Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Ajankohtaissivultamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista. Lue myös asiantuntijoidemme uusimmat bloggaukset.

 • Esitys lopulliseksi Työttömyysvakuutusrahaston maksuksi vuodelta 2017 on lähetetty STM:öön. Esitetty maksun määrä on noin 726,6 miljoonaa euroa 1.7.2017 tasossa (ennakkotieto). Esityksen mukaan tarkistuserä noin 52,9 miljoonaa euroa maksetaan ETK:n kautta TVR:lle joulukuussa 2018. (15.8.2018)
 • Vuoden 2018 toisen kvartaalin keskimääräinen vuositasoinen osaketuottokerroin on 20,62 %. Muistio laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (13.8.2018)
 • Olemme päivittäneet Työeläkkeiden rahavirta -visualisointiin vuoden 2017 luvut. Voit tutkia työeläkerahavirtojen kulkua eri vuosina ja eri eläkejärjestelmissä. (5.6.2018)

Aikaisempia ilmoituksia:

 • Eläkelaitosten vuoden 2017 tilinpäätöslukuja on julkaistu Tilastotietokannassa. (5.6.2018)
 • STM on vahvistanut perustekoron ja täydennyskertoimen arvot 1.7.2018 alkaen. Muistio kertoimien vertailuarvojen laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (4.6.2018)
 • ETK on julkaissut lyhyen aikavälin ennusteet, perus- ja pessimistisen vaihtoehdon. (31.5.2018)
 • ETK on julkaissut tiedotteen Yhä useampi aloittava yrittäjä eläkevakuuttaa minimin mukaan. (3.5.2018)
 • Tilastotietokantaan on päivitetty vuoden 2017 tietoja YEL-työtuloista (3.5.2018)
 • ETK on julkaissut raportin Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2017 (27.4.2018)
 • Vuoden 2018 ensimmäisen kvartaalin keskimääräinen vuositasoinen osaketuottokerroin on -9,15 %. Laskennassa on otettu huomioon vuoden 2017 osaketuottokertoimen laskentaan virheellisesti ilmoitettujen tietojen korjaus. Vuositasoinen osaketuottokerroin ilman korjauksia olisi ollut -8,95 %. Muistio laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (23.4.2018)
 • Suurta kiinnostusta herättänyt matemaatikkomme Jarno Variksen blogikirjoitus koneoppimisesta löytyy täältä. (19.4.2018)
 • ETK on julkaissut uudistetun Työeläkkeiden kustannustenjako -käsikirjan. (12.4.2018)
 • Tiedot perittävistä eläkeosista on lähetetty eläkelaitoksille 11.4. (12.4.2018)
 • ETK on julkaissut uudistetun Pääoma-arvokertoimet-käsikirjan. Lisätietoa löytyy etk.fi-uutisesta. (19.3.2018)
 • STM on vahvistanut täydennyskertoimen arvoksi 1,34 prosenttia 1.4.2018 alkaen. Muistio kertoimen vertailuarvon laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (21.2.2018)
 • ETK on julkaissut vuoden 2018 laskuperusteita Säädöspalveluun. Säädöspalvelusta löytyvät myös kustannustenjakoperusteet sekä laskuperuste- ja kustannustenjakoperustekertoimien laskentamuistiot. (31.1.2018)
 • ETK on laskenut vuoden 2017 osaketuottokertoimen j arvon, joka on 0,0959 (9,59 %). Muistio laskennasta löytyy ETK:n säädöspalvelusta. (24.1.2018)
 • ETK on julkaissut Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016 -tilaston. Tilaston tiedot löytyvät myös ETK:n tilastotietokannasta. Aiheesta on kirjoitettu blogi. (19.1.2018)
 • Uusi versio kustannustenjaon kuvapaketista on päivitetty sivulle Kustannustenjako kuvina. (19.1.2018)
 • ETK on päivittänyt lyhyen aikavälin TyEL-MEL-eläkemeno ja maksutasoennusteen. Uusi ennuste löytyy etk.fi-sivulta. (17.1.2018)
 • ETK on julkaissut aikataulun kustannustenjakotietojen toimittamiselle vuonna 2018. (21.12.2017)
 • ETK on laskenut osaketuottokertoimen arvion j’ vuodelle 2017 eläkelaitosten antamien arviotietojen perusteella. Arvo on 0,0949, muistio laskennasta. (8.1.2018)
 • ETK on päivittänyt lyhyen aikavälin ennusteen. Etk.fi-sivulta löytyy sekä perusskenaarion että pessimistisen skenaarion mukainen ennustelaskelma. Ennusteeseen on lisätty aikaisemmin julkaisemattomia tarkempia ennusteita mm. TVR-maksusta, YEL:n valtion osuudesta ja VEKL:n mukaisesta eläkemenosta. (28.12.2017)
 • ETK on laskenut osaketuottokertoimen arvion j’ arvon vuodelle 2017 TELAn ennakoivan indeksimenetelmän mukaisesti. Arvo on 0,0948. Muistio laskennasta. (1.12.2017)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ETK-kustannuskertoimet vuodelle 2018. Vahvistetut kertoimien arvot ovat 1e=0,00037 ja 2e=0,00042. (27.11.2017)
 • STM on vahvistanut vuoden 2018 yksityisten alojen työeläkemaksut. Tarkempaa tietoa työeläkemaksusta Työeläkelakipalvelun uutisessamme. (23.11.2017)
 • Olemme uudistaneet etk.fi-verkkopalvelun rahoitusta ja työeläkemaksuja koskevia sivuja. Tarkempaa tietoa muutoksesta uutisessamme. Nyt uudistetut sivut löytyvät myös ruotsiksi. (23.11.2017)
 • STM on vahvistanut YEL:n vuoden 2018 valtion osuuden ennakoksi 239 milj. euroa. Vuoden 2017 YEL:n valtion osuuden ennakoksi on vahvistettu 188 milj. euroa. (21.11.2017)
 • STM on vahvistanut VEKL:n vuoden 2018 valtion osuuden ennakoksi 7,4 milj. euroa. (21.11.2017)
 • ETK:n tilastotietokantaan on päivitetty TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2016 sekä Kustannustenjaon lukuja maksetuista eläkkeistä ja vastuuvelasta vuodelta 2016. (27.10.2017)
 • Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2018 TyEL-maksusta. Uusi, maksun perusteena oleva lyhyen aikavälin ennuste on julkaistu etk.fi -sivulla. (25.10.2017)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2016 lopulliset YEL:n ja VEKL:n valtion osuudet: YEL 143,1 miljoonaa euroa ja VEKL 4,1 miljoonaa euroa per 1.7.2016. (20.10.2017)
 • Vuoden 2017 kolmannen kvartaalin keskimääräinen vuositasoinen osaketuottokerroin on 7,05 %. Muistio laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (20.10.2017)