Ajankohtaista eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta

Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Ajankohtaissivultamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista. Lue myös asiantuntijoidemme uusimmat bloggaukset.

 • STM on vahvistanut EU-siirtolain erityisperusteet. Perusteet koskevat hakemuksia, jotka on tehty 1.1.2020 tai sen jälkeen. Perusteet ja perustelut on julkaistu Säädöspalvelussa. (13.12.2019)
 • ETK on päivittänyt lyhyen aikavälin ennusteita. Ennuste on julkaistu etk.fi-sivulla. (11.12.2019)
 • ETK on julkaissut aikataulun kustannustenjakotietojen toimittamiselle vuonna 2020. (10.12.2019)
 • ETK on laskenut osaketuottokertoimen j’ arvon vuodelle 2019 TELAn ennakoivan indeksimenetelmän mukaisesti. Arvo on 0,2109. Muistio laskennasta. (2.12.2019)
 • STM on vahvistanut kustannustenjakoperusteet vuodelle 2020. Perusteet ja perustelut on julkaistu Säädöspalvelussa. (26.11.2019)
 • STM on vahvistanut perustekoron, vakuutusmaksukoron ja täydennyskertoimen arvot 1.1.2020 alkaen. Perustekoron arvo on 5,00 prosenttia, vakuutusmaksukoron arvo 2,00 prosenttia ja täydennyskertoimen arvo 1,05 prosenttia. Muistio perustekoron ja täydennysker-toimen vertailuarvojen laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (21.11.2019)
 • STM on vahvistanut YEL:n valtion osuuden ennakon vuodelle 2020. STM on vahvistanut ennakkona maksettavaksi tammi-marraskuussa 27 616 667 euroa ja joulukuussa 24 916 663 euroa. Eläkelaitosten ennakot vuodelle 2020 lasketaan tammi-marraskuulle vahvistetun vuositasoiseksi muunnetun kuukausisumman perusteella. YEL-eläkelaitosten ennakoita tarkennetaan myöhemmin vuoden 2020 heinä-marraskuulle ja joulukuulle. (14.11.2019)
 • ETK:n tilastotietokantaan on päivitetty TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2018 sekä kustannustenjaon lukuja maksetuista eläkkeistä ja vastuuvelasta vuodelta 2018 (31.10.2019)

Aikaisempia ilmoituksia:

 • STM on vahvistanut vuoden 2018 lopulliset YEL:n ja VEKL:n valtion osuudet: YEL 246,2 miljoonaa euroa ja VEKL 6,9 miljoonaa euroa per 1.7.2018. (22.10.2019)
 • ETK on laskenut vuoden 2019 kolmannen kvartaalin mukaisen osaketuottokertoimen j arvon. Keskimääräinen vuositasoinen kerroin on 0,1389 (13,89 %). Muistio laskennasta on julkaistu ETK:n Säädöspalvelussa. (22.10.2019)
 • Päivitetty, vuoden 2020 TyEL-maksun perusteena oleva lyhyen aikavälin ennuste on julkaistu etk.fi-sivulla. (18.10.2019)
 • STM on vahvistanut vuoden 2018 q-kertoimet  25.9.2019. Kertoimet ovat: qa = 0,478704, qb = 0,028184, qs = 0,001929, qTVR(j) = 0,008135, qTVR(m) = 0,008132 ja qTVR(y) = 0,008129. Muistio kertoimien laskennasta on julkaistu ETK:n Säädöspalvelussa. (27.9.2019)
 • Vuoden 2018 lopulliset YEL:n ja VEKL:n valtion osuudet on esitetty STM:lle vahvistettaviksi: YEL 246,2 miljoonaa euroa ja VEKL 6,9 miljoonaa euroa per 1.7.2018. (25.9.2019)
 • STM on vahvistanut vuoden 2018 lopulliseksi TyEL 182 §:n mukaiseksi Työttömyysvakuutusrahaston maksuksi 629 520 303 euroa 1.7.2018 tasossa. Työeläkejärjestelmä saa Työllisyysrahastolta tarkistuseränä noin 9,5 miljoonaa euroa joulukuussa 2019. (19.9.2019)
 • STM on vahvistanut täydennyskertoimen arvoksi 1,00 prosenttia 1.10.2019 alkaen. Muistio laskennasta on julkaistu ETK:n Säädöspalvelussa. (11.9.2019)
 • Esitys TVR-maksun tarkennetuista ennakoista on lähetetty sosiaali- ja terveysministeriöön. Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaisi työeläkejärjestelmälle ennakoina vuoden 2019 loka-joulukuussa 37,4 miljoonaa euroa/kk. Alkuvuoden aikana Työllisyysrahasto on maksanut 50,8 miljoonaa euroa/kk. (5.9.2019)
 • ETK on päivittänyt lyhyen aikavälin ennusteita. Ennusteet on julkaistu etk.fi-sivulla. (30.8.2019)
 • ETK on laskenut vuoden 2019 toisen kvartaalin mukaisen osaketuottokertoimen j arvon. Keskimääräinen vuositasoinen kerroin on 0,0636 (6,36 %). Muistio laskennasta on julkaistu ETK:n Säädöspalvelussa. (12.8.2019)
 • ETK on päivittänyt lyhyen aikavälin ennusteet. Ennusteet on julkaistu etk.fi-sivulla. (5.6.2019)
 • STM on vahvistanut perustekoron arvoksi 5,00 prosenttia, täydennyskertoimen arvoksi 0,92 prosenttia ja vakuutusmaksukoron arvoksi 2,00 prosenttia 1.7.2019 alkaen. Muistio laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (3.6.2019)
 • Olemme päivittäneet Työeläkkeiden rahavirta -visualisointiin vuoden 2018 luvut. Voit tutkia työeläkerahavirtojen kulkua eri vuosina ja eri eläkejärjestelmissä. (3.6.2019)
 • Eläkelaitosten vuoden 2018 tilinpäätöslukuja on julkaistu Tilastotietokannassa. (3.6.2019)
 • ETK on laskenut vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin mukaisen osaketuottokertoimen j arvon. Keskimääräinen vuositasoinen kerroin on 0,5938 (59,38 %). Muistio laskennasta on julkaistu ETK:n säädöspalvelussa. (23.4.2019)
 • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2018 -raportti on julkaistu. (28.3.2019)