Ajankohtaista eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta

Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Ajankohtaissivultamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista. Lue myös asiantuntijoidemme uusimmat bloggaukset.

Aikaisempia ilmoituksia:

 • ETK on päivittänyt lyhyen aikavälin ennusteen. Etk.fi-sivulta löytyy sekä perusskenaarion että pessimistisen skenaarion mukainen ennustelaskelma. Ennusteeseen on lisätty aikaisemmin julkaisemattomia tarkempia ennusteita mm. TVR-maksusta, YEL:n valtion osuudesta ja VEKL:n mukaisesta eläkemenosta. (28.12.2017)
 • ETK on laskenut osaketuottokertoimen arvion j’ arvon vuodelle 2017 TELAn ennakoivan indeksimenetelmän mukaisesti. Arvo on 0,0948. Muistio laskennasta. (1.12.2017)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ETK-kustannuskertoimet vuodelle 2018. Vahvistetut kertoimien arvot ovat 1e=0,00037 ja 2e=0,00042. (27.11.2017)
 • STM on vahvistanut vuoden 2018 yksityisten alojen työeläkemaksut. Tarkempaa tietoa työeläkemaksusta Työeläkelakipalvelun uutisessamme. (23.11.2017)
 • Olemme uudistaneet etk.fi-verkkopalvelun rahoitusta ja työeläkemaksuja koskevia sivuja. Tarkempaa tietoa muutoksesta uutisessamme. Nyt uudistetut sivut löytyvät myös ruotsiksi. (23.11.2017)
 • STM on vahvistanut YEL:n vuoden 2018 valtion osuuden ennakoksi 239 milj. euroa. Vuoden 2017 YEL:n valtion osuuden ennakoksi on vahvistettu 188 milj. euroa. (21.11.2017)
 • STM on vahvistanut VEKL:n vuoden 2018 valtion osuuden ennakoksi 7,4 milj. euroa. (21.11.2017)
 • ETK:n tilastotietokantaan on päivitetty TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2016 sekä Kustannustenjaon lukuja maksetuista eläkkeistä ja vastuuvelasta vuodelta 2016. (27.10.2017)
 • Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2018 TyEL-maksusta. Uusi, maksun perusteena oleva lyhyen aikavälin ennuste on julkaistu etk.fi -sivulla. (25.10.2017)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2016 lopulliset YEL:n ja VEKL:n valtion osuudet: YEL 143,1 miljoonaa euroa ja VEKL 4,1 miljoonaa euroa per 1.7.2016. (20.10.2017)
 • Vuoden 2017 kolmannen kvartaalin keskimääräinen vuositasoinen osaketuottokerroin on 7,05 %. Muistio laskennasta on julkaistu Säädöspalvelussa. (20.10.2017)