Poliisi

Tiedustelut ja ilmoitukset työeläkevakuuttamisen laiminlyöntiepäilystä

Poliisiviranomainen voi tehdä Eläketurvakeskukselle (ETK) ilmoituksia työnantajista, jos ilmoituksen kohteena olevan työnantajan voidaan epäillä laiminlyöneen työeläkevakuuttamisvelvollisuutensa. Näissä tapauksissa ETK selvittää valvontatarpeen ja suorittaa tarvittavat valvontatoimet sekä varmistaa, että työeläkevakuuttaminen hoidetaan kuntoon.

Työeläkevakuutusmaksupetos

Mahdollisessa työeläkevakuutusmaksupetosasiassa (TyEL 190 §, RL 29 luvun 4a ja 4b §) ETK selvittää, onko vakuuttaminen kokonaan laiminlyöty vai onko työnantajalla mahdollisesti vakuutus osalle työntekijöistä jossakin työeläkevakuutusyhtiössä.

Jos työnantajalla ei ole TyEL-vakuutusta lainkaan, ETK kehottaa työnantajaa tekemään vakuutuksen. Jos työnantaja ei vapaaehtoisesti ota vakuutusta, ETK saattaa vakuutuksen voimaan ns. pakkovakuutuspäätöksellä. Tämän jälkeen asianomistajana rikosasiassa toimii se työeläkeyhtiö, jonne pakkovakuutus on tehty.

Tarvittaessa poliisille voidaan antaa tutkintaa varten myös arvio laiminlyödyn työeläkevakuutusmaksun määrästä. Jos työeläkevakuutusasia on jo kaikilta osin työeläkeyhtiön hoidossa, ohjaa ETK poliisin tiedustelun oikeaan eläkeyhtiöön.

Poliisiviranomaisen yhteydenotot: tyelvalvonta(at)etk.fi.

Lue lisää