Työskentely ulkomailla

Sosiaaliturva ulkomailla työskentelyn aikana riippuu siitä, onko kyseessä:

 • EU-maa
 • sosiaaliturvasopimusmaa
 • maa, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta.

Suomen kansalaisuus, suomalainen työnantaja tai verojen maksaminen Suomeen ei automaattisesti tarkoita Suomen sosiaaliturvaan kuulumista ulkomaantyön aikana.

Ulkomailla työskentelevä kuuluu pääsääntöisesti työskentelyvaltionsa sosiaaliturvan piiriin. Tällöin kaikki kyseisessä maassa vaadittavat sosiaaliturvamaksut maksetaan työskentelymaahan, josta on oikeus saada kyseisen maan lakien mukaiset sosiaaliturvaetuudet.

Tilapäisesti ulkomaille työskentelemään lähetetty työntekijä,  yrittäjä tai yrittäjään rinnastettava apurahansaaja voi kuitenkin kuulua ulkomailla työskentelyn ajan Suomen sosiaaliturvaan. Myös etätyöntekijä voidaan rinnastaa lähetettyyn työntekijään. Lisätietoja saat Eläketurvakeskuksesta.

Virkamiehiä, merimiehiä ja lentohenkilöstöä  koskevaa tarkempaa tietoa löydät sivuilta Työ EU-maassa, Työ sopimusmaassa ja Työ sopimuksettomassa maassa.

Useassa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä samanaikaisesti työskentelevää henkilöä koskevat erilliset säännöt. Tarkempaa tietoa löydät sivulta Työ useassa EU-maassa.

Lähettämisen edellytykset

Alla olevista otsikkopalkeista saat lisätietoa lähettämisen edellytyksistä.

Lähetetty työntekijä

Lähetettynä työntekijänä voidaan pitää henkilöä, joka

 • on suomalaisen työnantajan lähettämä
 • kuuluu ulkomaille lähtiessään Suomen sosiaaliturvaan
 • tekee ulkomailla työtä tilapäisesti.

Lähetetty yrittäjä

Lähetettynä yrittäjänä voidaan pitää henkilöä, joka

 • tavallisesti harjoittaa yritystoimintaa Suomessa
 • harjoittaa ulkomailla samankaltaista yritystoimintaa kuin Suomessa
 • on ennen ulkomaille lähtöään harjoittanut yritystoimintaa Suomessa (käytännössä yrittäjällä on tullut olla YEL-vakuutus vähintään 4 kuukautta voimassa ennen ulkomaille lähtöä).

Lähetetty apurahansaaja

Apurahalla tilapäisesti ulkomailla työskentelevä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan, jos

 • apuraha on myönnetty Suomesta
 • apurahansaaja on kuulunut Suomen sosiaaliturvaan välittömästi ennen ulkomaille lähtöään
 • apurahansaaja on ottanut MYEL-vakuutuksen ulkomaantyöskentelyn ajalle.

Etätyössä ulkomailla

Ulkomailla etätyötä tekevä työntekijä tai yrittäjä kuuluu sen maan sosiaaliturvaan, jossa etätyö tosiasiallisesti tehdään.

Työnantaja voi kuitenkin hakea A1-todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseksi, jos etätyön tekemisestä ulkomailta käsin on sovittu. Yrittäjä hakee todistusta itse.

Aiheesta muualla:

Rajatyöntekijä

Eri Pohjoismaissa työskentelevistä henkilöistä käytetään usein termiä rajatyöntekijä. Rajatyöntekijä tekee töitä tai toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana yhdessä EU-maassa, mutta asuu toisessa EU-maassa.

Rajatyöntekijä ja hänen työnantajansa maksavat sosiaaliturvamaksut vain yhteen maahan. Suomessa asuva voi kuitenkin olla oikeutettu joihinkin Kelan maksamiin etuuksiin. Lisätietoja rajatyöntekijän sosiaaliturvaetuuksista saa Kelasta.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

Työ EU:n tai muun kansainvälisen järjestön palveluksessa

Useilla kansainvälisillä järjestöillä on omat eläkejärjestelmänsä, esimerkkinä YK ja sen erityisjärjestöt. Tietoja tällaisesta kansainvälisen järjestön omasta eläkejärjestelmästä saa suoraan työnantajalta.

EU:n palveluksessa on mm. virkamiehiä, sopimussuhteisia toimihenkilöitä, tilapäistä henkilökuntaa, paikalta palkattua henkilökuntaa, erityisavustajia ja tutkijoita. EU:n palveluksessa työskentelevän kannattaa kääntyä työnantajansa puoleen selvittääkseen oikeutensa eläke- ja sosiaaliturvaan.

Tietyt Euroopan yhteisöjen palveluksessa työskentelevät virkamiehet kuuluvat EU:n oman eläkejärjestelmän piiriin.