Sosiaaliturvan järjestäminen ja maksut Suomessa

Ohjeet ja yhteystiedot lakisääteisten  sosiaalivakuutusten järjestämiseksi löytyvät alla olevista linkeistä avautuvista erikielisistä pdf-esitteistä.

Suomen lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut:

Yrittäjän sosiaaliturva

Yrittäjä huolehtii itse lakisääteisten vakuutusten ottamisesta ja maksaa sosiaalivakuutusmaksunsa. Lisätietoa siitä, milloin yrittäjän tulee vakuuttaa itsensä Suomessa, löytyy osiosta Työskentely ulkomailla ja Eläketurvan kattavuus/Yrittäjät.

Yrittäjän tulee ottaa yhteyttä johonkin eläkelaitoksista sekä verottajaan selvittääkseen sosiaalivakuutusmaksuihin liittyvät velvollisuutensa.

Työntekijän sosiaaliturva

Suomessa työnantajan tulee järjestää työntekijänsä sosiaaliturvaan liittyvät vakuutukset. Tämä koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia työnantajia. Sosiaaliturvan rahoitukseen osallistuvat sekä työnantaja että työntekijä.

Lisätietoa tilanteista, joissa työntekijän sosiaaliturva tulee järjestää Suomessa, löytyy mm. osioista Työskentely ulkomailla ja Ulkomainen työntekijä Suomessa.

Ulkomainen työnantaja voi valtuuttaa työntekijän järjestämään sosiaalivakuutukset Suomessa

Suomessa lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat yksityiset eläkevakuutusyhtiöt, ja lakisääteistä tapaturmavakuutusta, työttömyysvakuutusta ja työntekijän ryhmähenkivakuutusta hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt.

Vakuutusmaksujen maksamista varten työnantaja voi valtuuttaa työntekijän ottamaan lakisääteiset sosiaalivakuutukset suomalaisesta vakuutusyhtiöstä.

Työntekijä toimittaa työnantajan allekirjoittaman valtakirjan valitsemaansa eläkevakuutusyhtiöön sekä tapaturmavakuutusta hoitavaan vakuutusyhtiöön, jonka jälkeen yhtiöt lähettävät laskut maksujen suorittamista varten ulkomaiselle työnantajalle.

Ulkomainen työnantaja pidättää työntekijän osuuden sosiaalivakuutusmaksuista palkanmaksun yhteydessä työntekijän palkasta.

Työnantaja suorittaa sekä oman osuutensa että työntekijän osuuden sosiaalivakuutusmaksuista vakuutusyhtiön lähettämän laskun perusteella.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: