Maltas pensionssystem

Pensionsskyddet i Malta delas upp i arbetspension som grundar sig på försäkringsavgifter och på behovsprövad ålders- och invalidpension. Det inkomstrelaterade pensionssystemet som gäller alla försäkrade trädde i kraft år 1979. De arbetspensionsförmåner som intjänats på basis av försäkringsavgifter som betalats före detta är jämnstora.

Löntagarna och företagarna omfattas av arbetspensionssystemet. Minimipension betalas till personer som bor i Malta och som inte har rätt till arbetspension.

Yrkesspecifikt och frivilligt pensionsförsäkrande är möjligt från och med år 2010.

I Malta finansieras pensionerna med allmänna socialförsäkringsavgifter. Med avgifterna finansierar man också andra sociala utgifter och systemet fungerar enligt fördelningsprincipen. Försäkringsavgifterna betalas av arbetsgivarna, företagarna, de anställda och staten.

På andra webplatser: