Timo Sipilä

Styrelsemedlem, representant för lantbruksföretagarna
Direktör, MTK
Juris kandidat
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2010