Pasi Mustonen

Styrelsemedlem
Direktör, Aktuarie- och försäkringstjänster, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Filosofie magister, SGF
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2016