Marianne Raassina

Ledningens assistent
sekreterare för Katri Raatikainen och Jaakko Kiander
029 411 2113 / 050 919 2804