Kristiina Zitting

Ledningens assistent
sekreterare för Mikko Kautto och Heli Backman
029 411 2115 / 050 329 6232