Katri Ojala

Styrelsemedlem, representant för arbetstagarna
Ledande sakkunnig, Akava
Juris magister
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2018