Kati Kuitto

Specialforskare, Dr.phil., docent
029 411 2479

Ladda ner en jpg-bild

Forskningsområden

  • komparativ välfärdsstatsforskning
  • pensionssystem och pensionspolitik i internationell jämförelse
  • arbetsliv och pensionsskydd
  • olikheter mellan könen vad gäller arbetsliv och pensioner

Presentation

Jag forskar om utvecklingen av välfärdsstaten och socialpolitiken ur ett internationellt jämförande perspektiv. Som forskare är jag speciellt intresserad av utvecklingen av den sociala tryggheten och pensionsskyddet inom föränderliga arbetsmarknader och yrkesbanor. Även olikheterna mellan mäns och kvinnors arbetsliv och pensioner hör till mina forskningsämnen. I min forskning använder jag mig i huvudsak av kvantitativa longitudinella metoder.

Jag är också ansvarig forskare i projektet Comparative Welfare Entitlements Data som producerar långtidsdata om sociala förmåner till internationell jämförande forskning. Jag deltar i EU COST Action CA17114 YOUNG-IN (Transdisciplinary solutions to cross-sectoral disadvantage in youth) genom att utveckla forskning om ungas etablering på arbetsmarknaden och om sociala investeringar.

Publikationer

Kuitto, K. & Salonen, J. & Helmdag, J. (2019) Gender Inequalities in Early Career Trajectories and Parental Leaves: Evidence from a Nordic Welfare State. In: Social Sciences, 2019, 8, 253: 1–17 (Special Issue on Family and Work: Parental Leave and Careers, edited by Ann-Zofie Duvander & Alison Koslowski). DOI: 10.3390/socsci8090253

Kuitto, K. & Salonen, J. & Helmdag, J. (2019) Perhevapaat työurariskinä? Trajektorianalyysi nuorten aikuisten työurapoluista. Yhteiskuntapolitiikka 2:2019, 197–205.

Kuivalainen, S. & Nivalainen, S. & Järnefelt, N. & Kuitto, K. (2018) Length of working life and pension income: Empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland. In: Journal for Pension Economics and Finance, First View 27 September 2018.

Helmdag, J. & Kuitto, K. (2018) Independent policy learning: Contextual diffusion of active labour market policies. In: Dunlop, C. & Radaelli, C. & Trein, P. (eds.) Learning in Public Policy. Analysis, Modes and Outcomes. Houndsmills/Basingstoke: Palgrave. 317–346.

Kuitto, K. (2018) Measuring welfare entitlement generosity in developing welfare states: the case of post-communist countries in Central and Eastern Europe, in: Social Indicators Research 136(1): 203–224 (First Online 17 December 2016).

Vidlund, M. & Väänänen, N. & Mielonen, A. & Kuitto, K. (2017) Pension system design and intergenerational redistribution: applying Musgrave’s rule in a comparative setting, in: Review of Sociology 27(4): 40–60.

Kuivalainen, S. & Rantala, J. & Ahonen, K. & Kuitto, K. & Palomäki, L.-M. (eds.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Ahonen, K. & Kuitto, K. & Palomäki, L.-M. (2017) Eläkeikäisten toimeentulo ja pienituloisuus eurooppalaisessa vertailussa. In: Kuivalainen, S. & Rantala, J. & Ahonen, K. & Kuitto, K. & Palomäki, L.-M. (eds.) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Kuitto, K. (2016) From social security to social investment? Compensating and social investment welfare policies in a life course perspective.  Journal of European Social Policy 26(5), 442-459. Accepted manuscript version.

Kuitto, K. & Helmdag, J. (2016) Extending the tail end of working lives: How policies shape labour market participation and retirement of older workers. Manuscript version September 2016.

Helmdag, J. & Kuitto, K. (2016) Interdependent Learning from Policy Success: Contextual Diffusion of Active Labour Market Policies. Greifswald Comparative Working Paper No. 10, September 2016.

Kuitto, K. (2016) Post-Communist Welfare States in European Context: Patterns of Welfare Policies in Central and Eastern Europe. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Kuitto, K. (2016) Miten mitata eläketurvan riittävyyttä? Työeläke 2:2016, 12–13. 

Scruggs, L. & Jahn, D. & Kuitto, K. (2014) Comparative Welfare Entitlements Dataset 2. Version 2014-03. University of Connecticut and University of Greifswald.

Jahn, D. & Kuitto, K. & Düpont, N. & Stephan, S. (2014) Uneven responsiveness to diffusion effects? Regional patterns of unemployment policy diffusion in Western and Eastern Europe. CWED Working Paper Series WP 02 – November 2014.

Kuitto, K. & Jahn, D. & Düpont, N. (2012) Welfare policy institutions in the enlarged EU – convergence, divergence or persistence? Greifswald Comparative Politics Working paper No. 1/2012.

Kuitto, K. (2011) More than just money: Patterns of disaggregated welfare expenditure in the enlarged Europe. Journal of European Social Policy 21(4), 348–364.

Jahn, D. & Kuitto, K. (2011) Taking Stock of Policy Performance in Central and Eastern Europe: Policy Outcomes Between Policy Reform, Transitional Pressure and International Influence. European Journal of Political Research 50(6), 719–748.