Kati Kuitto

Specialforskare, Dr.phil.
029 411 2479

Ladda ner en jpg-bild

Forskningsområden

  • komparativ välfärdsstatsforskning
  • pensionssystem och pensionspolitik i internationell jämförelse
  • social trygghet och socialpolitik
  • policydiffusion

Presentation

Jag började på Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning i september 2015. Före det arbetade jag i Tyskland med forskning och undervisning vid den statsvetenskapliga institutionen vid Greifswalds universitet. Mina forskningsområden anknyter till internationell jämförelse av välfärdsstater och socialpolitik och deras kvantitativa indikatorer. I min doktorsavhandling granskade jag utvecklingen av välfärdsmodellerna i Central- och Östeuropas postkommunistiska länder jämfört med de västeuropeiska välfärdsstaterna. Som forskare är jag speciellt intresserad av hur social trygghet och socialpolitik utvecklas inom  föränderliga arbetsmarknader och yrkesbanor, pensionsskyddets tillräcklighet och omfattning i internationell jämförelse samt spridningen av socialpolitiska förnyelser mellan länder.

Publikationer

Helmdag, J. & Kuitto, K. (2018) Independent policy learning: Contextual diffusion of active labour market policies. In: Dunlop, C. & Radaelli, C. & Trein, P. (eds.) Learning in Public Policy. Analysis, Modes and Outcomes. Houndsmills/Basingstoke: Palgrave. 317–346.

Kuitto, K. (2018) Measuring welfare entitlement generosity in developing welfare states: the case of post-communist countries in Central and Eastern Europe, in: Social Indicators Research 136(1): 203–224 (First Online 17 December 2016).

Vidlund, M. & Väänänen, N. & Mielonen, A. & Kuitto, K. (2017) Pension system design and intergenerational redistribution: applying Musgrave’s rule in a comparative setting, in: Review of Sociology 27(4): 40–60.

Kuivalainen, S. & Rantala, J. & Ahonen, K. & Kuitto, K. & Palomäki, L.-M. (eds.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Ahonen, K. & Kuitto, K. & Palomäki, L.-M. (2017) Eläkeikäisten toimeentulo ja pienituloisuus eurooppalaisessa vertailussa. In: Kuivalainen, S. & Rantala, J. & Ahonen, K. & Kuitto, K. & Palomäki, L.-M. (eds.) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Kuitto, K. (2016) From social security to social investment? Compensating and social investment welfare policies in a life course perspective.  Journal of European Social Policy 26(5), 442-459. Accepted manuscript version.

Kuitto, K. & Helmdag, J. (2016) Extending the tail end of working lives: How policies shape labour market participation and retirement of older workers. Manuscript version September 2016.

Helmdag, J. & Kuitto, K. (2016) Interdependent Learning from Policy Success: Contextual Diffusion of Active Labour Market Policies. Greifswald Comparative Working Paper No. 10, September 2016.

Kuitto, K. (2016) Post-Communist Welfare States in European Context: Patterns of Welfare Policies in Central and Eastern Europe. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Kuitto, K. (2016) Miten mitata eläketurvan riittävyyttä? Työeläke 2:2016, 12–13. 

Scruggs, L. & Jahn, D. & Kuitto, K. (2014) Comparative Welfare Entitlements Dataset 2. Version 2014-03. University of Connecticut and University of Greifswald.

Jahn, D. & Kuitto, K. & Düpont, N. & Stephan, S. (2014) Uneven responsiveness to diffusion effects? Regional patterns of unemployment policy diffusion in Western and Eastern Europe. CWED Working Paper Series WP 02 – November 2014.

Kuitto, K. & Jahn, D. & Düpont, N. (2012) Welfare policy institutions in the enlarged EU – convergence, divergence or persistence? Greifswald Comparative Politics Working paper No. 1/2012.

Kuitto, K. (2011) More than just money: Patterns of disaggregated welfare expenditure in the enlarged Europe. Journal of European Social Policy 21(4), 348–364.

Jahn, D. & Kuitto, K. (2011) Taking Stock of Policy Performance in Central and Eastern Europe: Policy Outcomes Between Policy Reform, Transitional Pressure and International Influence. European Journal of Political Research 50(6), 719–748.