Ilkka Oksala

Styrelsemedlem, representant för arbetsgivarna
Direktör, arbetsliv, Finlands Näringsliv (EK)
Juris kandidat
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2015