Antti Karkiainen

Kommunikationsspecialist
Planering, forskning och statistik, prognoser
029 411 2334 / 050 911 3269

Ladda ner en jpg-bild