Allan Paldanius

Styrelsemedlem
Finansdirektör, Keva
Filosofie magiser, medlem i styrelserna för EAPSPI, IAA:s pensions- och socialförsäkringssektion PBSS
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2015