Tietyssä iässä olevan henkilön jäljellä olevassa eliniässä tapahtuva muutos havaitaan elinajanodotteen muutoksena. Elinajanodote on niiden vuosien määrä, jotka tietyn ikäisen henkilön oletetaan tarkasteluhetkellä vielä elävän, jos kuolevuus pysyy tarkasteluhetken tasolla.

Kuolevuuden mittarina käytetään ikäkohtaisia kuolemanvaaralukuja, qxt. Kuolemanvaaraluku ilmaisee todennäköisyyden, jolla kalenterivuonna t iässä x oleva henkilö kuolee ennen iän x+1 täyttämistä. Kuolevuuden pienentyessä elinajanodote kasvaa eli odotettavissa oleva elinikä pitenee.

63-vuotiaan jäljellä oleva elinajanodote oli noin 21 vuotta vuonna 2009. Se on kasvanut noin kahdella vuodella 10 viime vuoden aikana eli kuolevuus on pienentynyt.

Tilastokeskuksen mukaan eliniän kehitystä on pitkällä aikavälillä toistuvasti aliarvioitu väestöennusteita laadittaessa. Lääketieteellisten keksintöjen ja elintapojen paranemisen elinikää pidentäviä vaikutuksia ei ole kyetty ennakoimaan oikein. Koska etukäteen ei tiedetä, miten pitkään vielä elossa olevat henkilöt elävät, on elinajanodote toistaiseksi paras tapa arvioida eliniän pitenemistä.