Elinajanodotteen muutos vaikuttaa alkaviin eläkkeisiin elinaikakertoimen avulla. Elinaikakertoimen tarkoituksena on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua ja kannustaa jatkamaan työntekoa.

Elinajanodotteen noustessa elinaikakerroin pienentää kuukausittain maksettavaa eläkettä. Se ei kavenna eläkkeensaajan koko vanhuuseläkeajalta maksettavaa eläkkeen yhteismäärää, jos eläkkeensaaja elää elinajanodotteen pidentymistä vastaavaan ikään. Elinajanodotteen vertailutasona on vuoden 2009 odote, jolloin elinaikakerroin sai arvon yksi (1,00000).

Eri syntymävuosiluokille vahvistetut elinaikakertoimet

SYNTYMÄVUOSIELINAIKAKERROIN
19471,00000
19480,99170
19490,98689
19500,98351
19510,97914
19520,97552
19530,97200
19540,96800
19550,96344
19560,96102
19570,95722
19580,95404
19590,94984
19600,94659

Jos eläkkeelle siirtyvä haluaa säilyttää sen eläkkeen tason, jonka hän olisi ansainnut eläkeiän mukaisesti ilman elinaikakerrointa, hänen on työskenneltävä pidempään.

Elinaikakerroin sisältyi vuoden 2005 eläkeuudistukseen ja sitä sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 alkaviin eläkkeisiin. Elinaikakerroin määrätään kullekin syntymävuosiluokalle 62 vuoden iässä, eikä se muutu enää eläkkeen alkamisen jälkeen.

Kun vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteen muuttumiseen, elinaikakerrointa lievennetään siten, että sen määräytymisessä otetaan vuodesta 2027 lukien huomioon alimman vanhuuseläkeiän muutokset.

Lue lisää: