Työeläkkeiden kustannustenjako

Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 02/2018

Tekijät

Hanna Mäkinen

Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkekustannusten jako eläkelaitosten kesken. Kirjassa selitetään kustannustenjaon laskentasäännöt ja -kaavat ja kerrotaan niiden taustoista. Lisäksi kerrotaan kustannustenjaon suorittamisesta käytännössä ja kustannustenjaon historiasta. Kirjasta löytyy myös tietoa eläkelaitosten rahastointiin liittyvistä tuottovelvoitteista ja vanhuuseläkerahastojen vahvistamisesta lisätäydennyksin. Kirja sisältää kustannustenjakoon liittyviä tilastotietoja ja aikasarjoja.

Painetun kirjan hinta on 10 euroa.

Työeläkkeiden kustannustenjako -käsikirjan edellisen painoksen vuodelta 2010 löydät sähköisessä muodossa Julkarista.