Työeläkkeiden kustannustenjako

Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:1

Tekijät

Minna Lehmuskero, Eeva Poutiainen, Eeva Puuperä, Eliisa Ryynänen, Sari Salonen, Mikko Sankala ja Katariina Vapalahti

Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkekustannusten jako eläkelaitosten kesken. Kirjassa selitetään kustannustenjaon laskentasäännöt ja -kaavat ja kerrotaan niiden taustoista. Lisäksi kerrotaan kustannustenjaon suorittamisesta käytännössä ja kustannustenjaon historiasta. Kirjasta löytyy myös tietoa eläkelaitosten rahastointiin liittyvistä tuottovelvoitteista ja vanhuuseläkerahastojen vahvistamisesta lisätäydennyksin. Kirja sisältää kustannustenjakoon liittyviä tilastotietoja ja aikasarjoja.

Päivitetty painos julkaisusta ilmestyy kevään 2018 aikana.