Slovenian eläkejärjestelmä

Lakisääteinen eläketurva koostuu Sloveniassa asumisperusteisesta kansaneläkkeestä ja ansiosidonnaisesta työeläkkeestä. Järjestelmästä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä.

Maassa on erillinen lisäeläkejärjestelmä vaarallisissa ammateissa toimiville.

Seuraavilta sivuilta löydät keskeiset hallintoviranomaiset, lisätietoa maan eläkejärjestelmästä sekä eläkkeen hakemisesta.

Hallinto

Valtion eläke- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos (ZPIZ) (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) myöntää ja maksaa lakisääteiset eläkkeet.

Työ-, perhe- ja sosiaaliministeriö valvoo järjestelmää (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) ja Verovirasto (DURS) kerää sosiaalivakuutusmaksut.

Lisäeläkkeitä hallinnoivia vakuutusyhtiöiden toimintaa valvoo Vakuutusvalvontaviranomainen (AZN) ja rahastoja Arvopaperimarkkinaviranomainen (ATVP).

Aiheesta muualla: