Slovakian eläkejärjestelmä

Eläketurva perustuu Slovakiassa työntekoon. Eläkejärjestelmästä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Lakisääteinen työeläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Pakollinen rahastoeläkejärjestelmä (ns. II pilari) on ollut voimassa vuodesta 2005 alkaen.

Tarveharkintaista vähimmäisetuutta voidaan maksaa niille, joilla ei ole oikeutta työeläkkeeseen. Lakisääteisen ja pakollisen rahastoeläkkeen lisäksi eläketurvaa voi täydentää vapaaehtoisilla lisäeläkkeillä.

Hallinto

Työ-, sosiaali- ja perheministeriö (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) valvoo eläkejärjestelmää.

Valtion sosiaalivakuutuslaitos (Sociálna poisťovňa) vastaa eläke-, sairaus- ja tapaturmavakuutuksen hallinnosta. Se myös kerää sosiaalivakuutusmaksut ja rekisteröi rahastoeläkesopimukset.

Keskuspankki valvoo rahastoeläkkeitä hallinnoivia yksityisiä eläkerahastoja (6).

Lue lisää:

Aiheesta muualla: