Portugalin eläkejärjestelmä lyhyesti

Kattavampi kuvaus eläkejärjestelmästä: Portugalin eläkejärjestelmä 2009 (pdf)

Yleistä

Portugalissa on

 • yleinen eläkejärjestelmä,
 • virkamiesten eläkejärjestelmä, joka asteittain korvautuu yleisellä eläkejärjestelmällä,
 • vapaaehtoinen lisämaksullinen rahastoiva ykköspilarin mukainen järjestelmä,
 • tulosidonnainen sosiaaliavustuseläkejärjestelmä (Social Pension),
 • eläkelisä sosiaaliavustuseläkkeen saajalle (Solidarity supplement) ja
 • työmarkkinaosapuolten sopimuseläkejärjestelmiä ja yksilöllisiä eläkejärjestelyjä.

Vanhuuseläke

Yleinen eläkeikä on 65 vuotta.

Vanhuuseläkkeen saamiseksi tulee vakuutusaikaa olla vähintään 15 vuotta. Jos vakuutusvuosia on enintään 20, eläke karttuu 2 %. Jos vakuutusvuosia on enemmän, eläke karttuu 2,0 – 2,3 prosenttia alenevasti eläkkeen perusteena olevien ansioiden määrän kasvaessa. Eläkejärjestelmän meneillään olevan vuoden 2016 loppuun kestävän siirtymäkauden aikana eläkkeet määräytyvät kolmella eri tavalla. Vuodesta 2017 alkaen eläke lasketaan koko työuran ansioista.

Rahoitus

Yleisen eläkejärjestelmän eläkkeet rahoitetaan jakojärjestelmällä, jonka tukena on puskurirahasto. Täydentävät järjestelmät ovat rahastoituja. Eläkevakuutusmaksu kerätään osana yleistä sosiaalivakuutusmaksua, joka vuonna 2008 oli 34,75 prosenttia palkasta. Maksusta noin 2/3 on työnantajan vastuulla ja noin 1/3 työntekijän vastuulla.

Hallinto

 • Sosiaali- ja työministeriö, Ministério da Segurança e do Trabalho
 • Kansallinen sosiaaliturvalaitos, Instituto de Segurança Social, ISS ja sen alueelliset sosiaaliturvakeskukset, Centros Distritais de Segurança Social, CDSS, Kansallinen eläkekeskus, O Centro Nacional de Pensões ,CNP, joka toimii ISS:n yksikkönä
 • Kansainvälisten sosiaaliturva-asioiden osasto, Departamento de Acordos Internacionais de Segurança Social
 • Valtion palveluksessa olevien eläkelaitos, Caixa Geral de Aposentações, CGA
  (Päivitetty 16.4.2009)

Aiheesta muualla: