Luxemburgin eläkejärjestelmä

Lakisääteinen palkansaajien ja yrittäjien yleinen eläkejärjestelmä kattaa yksityisen sektorin työntekijät. Julkisen sektorin työntekijöillä oma lakisääteinen eläkejärjestelmä. Lisäksi on työmarkkinasopimuksiin perustuvia varhaiseläkejärjestelmiä. Työnantajakohtaista lisäeläketurvaa on järjestetty lähinnä korkeapalkkaisille työntekijöille. Asumisperusteista vähimmäiseläketurvaa ei ole.

Hallinto

Yleisen eläkejärjestelmän hoidosta vastaa Kansallinen eläkevakuutuskassa, La Caisse Nationale d’Assurance Pension – CNAP, joka muodostettiin vuoden 2009 alussa neljästä muusta eläkelaitoksesta. Julkishallinnolla on omat eläkelaitoksensa, vaikka eläkelaki on sama.

Vakuutusmaksut ja työntekijöitä koskevat ilmoitukset hoitaa Yhteinen sosiaaliturvakeskus, Centre commun de la sécurité sociale. Toimii yhteyselimenä Suomen ja Luxemburgin vakuuttamisratkaisuja koskevissa asioissa.

Yleisen eläkejärjestelmän rahastoja hoitaa erillinen toimija Fonds de compensation commun au régime général de pension (FDC).

Finanassivalvontaviranomainen La Commission de surveillance du secteur financier, CSSF.

Työkyvyttömyydestä päättää julkishallintoa lukuunottamatta koko sosiaaliturvajärjestelmää sitovasti erillinen toimielin Contrôle médical de la sécurité sociale.

Sosiaaliturvaportaali

Lue lisää:

Aiheesta muualla: