Liettuan eläkejärjestelmä

Lakisääteisen eläkejärjestelmän eläkkeet perustuvat pääasiassa työntekoon. Vähimmäisetuutta maksetaan niille, joilla ei ole oikeutta työeläkkeeseen. Lakisääteiset vakuutusmaksut ohjataan sosiaalivakuutusrahastoon.

Vakuutettu voi ohjata osan eläkevakuutusmaksusta (2 %) yksityiselle vakuutusyhtiölle säästääkseen rahastoeläkettä varten. Jos vakuutettu valitsee rahastoeläkesäästämisen, siitä ei voi enää myöhemmin luopua.

Lakisääteinen työeläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Eläkejärjestelmästä myönnetään vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä.

Seuraavilta sivuilta löydät keskeiset hallintoviranomaiset, lisätietoa maan eläkejärjestelmästä sekä eläkkeen hakemisesta.

Hallinto

Työ- ja sosiaaliministeriö (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) vastaa eläkejärjestelmän valvonnasta.

Sosiaalivakuutusrahasto (SoDra) hallinnoi eläkejärjestelmää.

Eläkerahastot ovat listattuna työ- ja sosiaaliministeriön sivuilla.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: